OECD o Česku

V Praze byla v pondělí zveřejněna zpráva OECD o ekonomickém vývoji České republiky za uplynulé dva roky. Jde už o čtvrté hodnocení od doby, kdy se Česko stalo členem této prestižní organizace. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.

Zpráva vychází z toho, že výsledky české ekonomiky byly ovlivněny měnovou krizí v roce 1997 a následujícími opatřeními zaměřenými na makroekonomickou stabilizaci. V tomto ohledu zpráva konstatuje, že v uplynulých dvou letech se podařilo položit podstatné základy budoucího růstu. OECD nicméně zdůrazňuje potřebu pokračování reforem. Za potenciálně nebezpečný považuje vznikající problém dvojího deficitu, tedy rostoucího schodku obchodní bilance a schodku veřejných financí. To by mohlo ohrozit ve střednědobém výhledu hospodářskou stabilitu. OECD připomíná, že zatímco měnové politice se daří plnit očekávání a držet inflaci na relativně nízké úrovni, fiskální politika státu je nadměrně uvolněná. Zpráva proto doporučuje tvrdší fiskální postoj a neustálé snižování výdajů státu. V této souvislosti považuje za žádoucí, aby se všechny mimorozpočtové fondy, mimo jiné fondy dopravy a bydlení, znovu vrátily do státního rozpočtu. Tím by se zabránilo hromadění skrytých dluhů a naproti tomu by se zvýšila průhlednost státních výdajů a schopnost vlády řídit makroekonomiku. Ministr financí Jiří Rusnok přikládá hodnocení země ze strany OECD velký význam, i když neskrývá, že jeho resort má vůči zprávě také výhrady.

Jiří Rusnok například nesdílí obavy OECD, že současné privatizační plány v energetice, kdy se má zprivatizovat výroba i distribuce vcelku, hrozí vznikem dominantních firem v sektoru. Jednak existuje jasný scénář liberalizace energetiky dohodnutý s Evropskou unií a ten je plněn. Jednak česká vláda hodlá dál hájit energetickou bezpečnost země.

Kromě obav v souvislosti s privatizací energetiky si zpráva OECD rovněž všímá poněkud kontroverzního vládního projektu, který by měl přispět k posílení hospodářského růstu v Česku, a který získal přezdívku velký třesk. Navrhovaná strategie by měla být podle OECD pečlivě připravená, aby nezvyšovala celkové vládní výdaje. Podrobněji se ke zprávě vrátíme ve čtvrteční ekonomické rubrice.