Onkologie v Krči má špičkový ozařovač

Onkologické centrum ve Fakultní Thomayerově nemocnice v Krči rozšiřuje vybavení o nový špičkový ozařovač. První pacienti s rakovinou na něm budou léčeni v lednu 2011, do té doby se musí přístroj seřídit v ověřovacím provozu. Na nový ozařovač stejně jako na další potřebné vybavení a rekonstrukci pavilonu onkologie dostalo centrum 80 milionů korun, z nich většina je z peněz EU. Nový lineární urychlovač je už druhým ozařovačem ve vybavení centra. Výrazně rozšíří možnosti léčby pacientů s rakovinou. Je vhodný pro všechny moderní radioterapeutické ozařovací postupy a pro všechny typy rakoviny. Urychlovač umožňuje zvolit energii ozařovacího svazku podle toho, jakou silou a ve kterém místě těla je třeba na nádor působit. Mnohalamelový zaměřovač přesně vymezí oblast ozařování na postiženou tkáň, léčba tak je maximálně šetrná k okolním zdravým tkáním.