Nová síť onkologických center zlepší péči o nemocné rakovinou

Od 1. ledna letošního roku existuje v České republice nová síť onkologických pracovišť - takzvaných komplexních onkologických center. Patří k ní osmnáct nemocnic, jejichž onkologické kliniky jsou na špičkové úrovni. Do těchto zařízení se soustředí péče o ty nejzávažnější případy. V ostatních nemocnicích by se naopak měla nákladná léčba rakoviny omezit.

Na podrobnosti jsme se zeptali předsedy České onkologické společnosti prof. Jiřího Vorlíčka:

"Ta síť vznikla z nutnosti, protože onkologická péče je dnes tak složitá a tak drahá, že právě ti nejsložitější a nejdražší pacienti musí být léčeni ve specializovaných centrech. Vznikla proto, aby pacient dostal správnou léčbu a aby na to byl dostatek peněz."

Která zařízení, alespoň namátkou, do této sítě patří?

"Namátkou to je třeba Liberec, Plzeň, nemocnice na Bulovce, Fakultní nemocnice v Brně. Těch center je osmnáct, visí na internetu a jsou volně dostupná."

Co tato nová zařízení budou znamenat z hlediska péče o pacienty? Čím se ta péče zlepší?

"V těchto centrech by měli být léčeni ti nejsložitější pacienti a ti nejdražší a měli by mít záruku, že skutečně dostanou to, co potřebují."

Zmínil jste, že léčba rakoviny je velmi drahá. Jak se vznik sítě projeví v efektivnějším využívání finančních prostředků?

"Myslím si, že toto je právě zásadní. Já si dokonce myslím, že nárůst peněz na onkologii se zpomalí, protože tyto prostředky budou racionálněji využívány. My jsme často svědky, že ne právě racionální využívání prostředků na onkologii se děje na malých pracovištích."

Kolik stojí v průměru léčba jednoho pacienta?

"Já bych řekl, že onkologičtí pacienti se dělí na tři skupiny. Ten, kdo má zjištěnou rakovinu v počátečním stádiu, se dá odoperovat. To stojí desítky tisíc, nic to není. Pak jsou případy, kde bojujeme o život. Tam musíme nasadit všechno, chemoterapii, radioterapii, komplikovanou léčbu a to stojí statisíce až miliony. A pak u lidí, kterým nemůžeme pomoci, je léčba příznaků, bolestí a podobně, a to zase stojí desetitisíce."

V Česku jsou dvě stovky zařízení, která v současné době poskytují onkologickou péči. Co to znamená ve vztahu k této síti? Zapojí se tyto nemocnice do práce nových center?

"My to předpokládáme a chceme to. Už se ukazuje, že řada z nich to udělá. Myslíme si, že není možné dělat onkologii bez spolupráce, a domníváme se, že kdo se nezapojí, bude postupně velmi handicapován a může i zaniknout."

Existuje nějaká vnější kontrola těchto nových center a může se stát, že ztratí svou akreditaci?

"Centra budou muset deklarovat svou kvalitu. Budeme mít portál Národního onkologického programu, kde bude řada údajů, které budou svědčit o kvalitě center. Dovedu si představit, že nějaké centrum může zaniknout. Na poměry v západní Evropě máme na počet obyvatel těch center poměrně hodně."

A poslední otázka: je síť nových center nějak koordinována se zahraničím? Inspirovali jste se v zahraničí?

"Ano, inspirovali, centra pro specializovanou onkologickou péči jsou všude v západní Evropě a ve Spojených státech."

Více informací o nové síti onkologických center najdete na internetové adrese www.linkos.cz.