Ostravské nemocnici chybí peníze na provoz unikátního ozařovače CyberKnife

Onkologické centrum ostravské nemocnice má unikátní robotické zařízení - ozařovač CyberKnife, ale chybí jí peníze na jeho provoz. Zatím nemá podepsanou smlouvu s žádnou domácí zdravotní pojišťovnou, která by zákroky svým pojišťěncům uhradila. Pokud se tak nestane, budou ozařovač po zkušebním provozu zřejmě využívat cizinci.

CyberKnife v Ostravě je součástí komplexního onkologického centra, jehož rekonstrukce si od listopadu 2008 vyžádala přes 600 milionů korun. Třetina nákladů směřovala právě na pořízení ozařovače. Ostrava je tak stala 13 evropským pracovištěm, které ho má k dispozici. CyberKnife dokáže reagovat i na sebemenší pohyby pacienta tak, aby při ozařování nedošlo k poškození zdravé tkáně.

"Plíce nebo játra se hýbou, když člověk dýchá. Přístroj je schopen nádor stopovat, hlídat si ho v pohybu a ozařovat ho v pohybu,"

David Feltl,  foto: ČTK
řekl v Českém rozhlase přednosta Onkologické kliniky David Feltl. Cyber Knife tak podstatně rozšiřuje léčbu národů u životně důležitých orgánů. Ozařovat je možné i oblast mozku a míchy, metastáz i recidivujících nádorů. Přístroj pracuje s přesností na 2 milimetry.

"Jeho unikátnost je zároveň jeho největším limitem. Daní za extrémní přesnost je za prvé délka léčby. Jedno ozáření trvá velice dlouho, ale hlavně je vhodný pro velmi malé nádory - pár centimetrů."

V Ostravě nyní probíhá zkušení provoz, který hradí nemocnice ze svého rozpočtu. Větší využití ozařovače zatím brzdí jednání s pojišťovnami, uvedl Tomáš Oborný z ostravské fakultní nemocnice.

"Situaci to mírně komplikuje. Léčba na přístroji CyberKnife proběhne bohužel prozatím jen u prvních sedmi pacinetů a to z toho důvodu, že se prozatím nepodařilo uzavřít smlouvu o úhradě této péče s žádnou zdravotní pojišťovnou. Přístroj nezůstane ležet ladem, my ho budeme využívat k léčbě zahraničních pacientů."

Cizinci si ozařování zaplatí sami nebo se již dříve dohodli se svou pojišťovnou. Léčba českých pacientů je tak ohrožení. Podle mluvčího nemocnice Tomáše Oborného Všeobecná zdravotní pojišťovna nejprve nabídla, že za léčbu pacientů v letošním druhém pololetí zaplatí 19 milionů korun. Sumu ale podmínila určitým počtem pacientů, který byl podstatně nižší, než by chtěla nemocnice léčit. Mluvčí pojišťovny Jiří Rod uvedl, že jednání bude pokračovat.

"O úhradě výkonů na tomto zařízení budeme jednat a pokusíme se nalézt řešení, které by bylo přijatelné jak pro fakultní nemocnici, tak pro VZP a věřím, že se domluvíme."

Podle nemocnice činí náklady na celou léčbu pacienta 200 tisíc korun nebo 25 tisíc na jedno ozáření. Pojišťovna původně navrhovala 8 tisíc. O léčbu je mezi pacienty obrovský zájem. Probíhá totiž ambulantně. Klasická radioterapie trvá 6 až 8 týdnů. CyberKnife udělá stejnou práci za dva až deset dnů a ve srovnání s léčbou cytostatickou nebo biologickou i levněji.