Organizace a charity začaly rozdělovat peníze na pomoc lidem zasaženým tornádem

Diecézní charita Brno začala rozdělovat peníze ze sbírky, ve které lidé přispívají na pomoc rodinám zasaženým tornádem. V první vlně se jedná většinou o částky od 50 do 200 tisíc korun, a to podle míry poškození domovů a sociální situace. Peníze by měly mít vybrané domácnosti k dispozici do konce týdne. Podobně postupuje i organizace Člověk v tísni - v následujících dnech začne vytipovaným lidem v Mikulčicích, Lužicích a Hodoníně rozesílat 150 tisíc korun.

Dárcovské smlouvy pro zasažené rodiny už připravuje i Diakonie Českobratrské církve evangelické. Ta koordinuje pomoc v obci Hrušky.

Lidé darovali v různých sbírkách už více než miliardu korun.