Organizace žádají lepší možnosti pro zřizování školek a jeslí

V Česku je podle České ženské lobby (ČŽL) dramatický nedostatek jeslí a školek. Síť neziskových organizací proto vyhlásila petici, ve které žádá změny, jež by současnou nedostupnost zařízení pro předškolní děti řešily. Obsah dokumentu zveřejnila ČŽL na svých webových stránkách. Požaduje například, aby péče o předškoláky spadala pod kompetenci jednoho ministerstva či vytvoření lepších podmínek pro zřizování školek a jeslí. "Rodiče v současné době řeší dramatický nedostatek zařízení denní péče o děti, vysokou cenu školného v nestátních zařízeních péče o děti a z toho plynoucí omezenou možnost uplatnění na trhu práce," uvedla předsedkyně ČŽL Alexandra Jachanová Doleželová. I po zavedení třírychlostního čerpání rodičovského příspěvku totiž se podle ní nemohou především ženy rychleji vrátit do práce. Situaci prý nevyřeší ani návrh přijímat do mateřských škol již děti od dvou let. "Do stávajících předškolních zařízení nejsou přijímány ani všechny děti starší tří let," řekla Jachanová Doleželová. Podle České ženské lobby fungovalo v roce 1990 v Česku přes 1000 veřejných jeslí, před třemi lety to již bylo pouze 49. Z aktuálních dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že bylo loni v Česku 46 jeslí. Jesle zcela chybí v Karlovarském a Libereckém kraji. Ke konci roku 2009 byla celková kapacita jeslí 1419 míst. Ubylo také mateřských školek.