Ouřada

0:00
/
0:00

Víme, že mezi hláskové změny, které používá obecná češtině, což je běžně dorozumívací jazyk dvou třetin českých mluvčích, patří i přehláska ú>ou. Na rozdíl od ostatních obecněčeských změn, které stále více expandují, tato postupně mizí. V Českém národním korpusu máme doloženy například tvary: oudolí, oučel, ouvoz, oučinek.

Víme, že mezi hláskové změny, které používá obecná češtině, což je běžně dorozumívací jazyk dvou třetin českých mluvčích, patří i přehláska ú>ou. Na rozdíl od ostatních obecněčeských změn, které stále více expandují, tato postupně mizí. V Českém národním korpusu máme doloženy například tvary: oudolí, oučel, ouvoz, oučinek.Zajímavé je slovo ouško. Původně ho měla čeština jen v podobě úško. V současném, jazyce je už jen v původně obecněčeském tvaru ouško.

-ujistili jsme ho, že umíme plavat prsa, znak i ...

-Je k poznání dle neomylně odstálých ...

-klacíkem míchala v kastrolu opřeném o dva kameny...Chceme-li vyjádřit ironii, potom použijeme následující tvary:

-Nemám náladu na otázky nějakého ...

- Mě mají na rádi...

-Vy že jste profesoři, pedagogové? Jste ...

-Jsem úředníček sešněrovaný sedmi hodinami ...

-Koncem loňského roku jsem dostal lejstro z generální prokuratury...V korpusu můžeme nalézt tyto tvary i v dílech bratří Čapků:

-CHROBAČKA : Já mám . Aby nám ji pak někdo neukradnul.

-FANKA : Mně je z vás , slečinko!

Podívejme se na další kontexty slov, ve kterých se jev vyskytuje.

-prosby rodičů na ně neměly žádný ...

-Bez loučení se rozešli a pro tak dobrý se už nikdy nesetkali.

-Seděl tam starý vyhublý , lysá lebka neobyčejně hranatého tvaru.

-Standa byl klidný, , ale když ho někdo rozhněval, pral se.

-v měkkých postelích, který jim nabídly dámy v přilehlých domech...Při tomto užití tyto tvary znění velmi příznakově. Hned víme, že se jedná o neformální hovorovost, o vyjádření expresivity nebo ironie. V neutrálním jazyce je nevyužíváme.

Ale některá slova si už, stejně jako u slova ouško, bez tohoto ou neumíme představit:

-platil česnečku, a bramborové placky

-Seděla jako

-Teď tu seděl a stěžoval si jako nějaký na svou ženu.

Existence spisovného jazyka a obecné češtiny nám dává možnost bohatšího odstínění jazykových prostředků. Není tedy nevýhodou a chybností češtiny, ale naopak umožňuje její větší bohatost.


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz