Označení míry "přehršle"

Foto: Archiv Radio Prag

Po dvou týdnech Vám opět nabízíme pokračování seriálu o záludnostech českého jazyka. Jeho autorka, Věra Schmiedtová, nazvala tento díl "Přehršle".

Když se zeptáte současného mluvčího češtiny, zda označení míry přehršle/přehršel označuje velké množství nebo malé, většina z nich odpoví, že je to množství velké.

Je to důkaz o zpřetrhání jazykového povědomí s původním významem. Nářečně totiž přežíval tvar přehrst a z tohoto tvaru bychom už dokázali odvodit původní význam dnešního tvaru přehršle nebo přehršel. Bylo to množství (zvláště něčeho sypkého), které se nabere do obou hrstí zároveň, řidčeji do jedné hrsti, nebo to mohlo znamenat spojené dvě hrsti. Nářečních tvarů byla celá řada a nebudu vás zde s nimi unavovat. Původní význam tedy znamenal množství malé.

Posun našeho jazykového povědomí pravděpodobně způsobuje domnělá předpona pře-, která v současném jazyce znamená i velkou míru něčeho. Například u slov přemíra, přebytek, šťastný přešťastný. Předpona pře - v slově přehršle má původní význam přeplnění hrsti.

Že mám ve svém tvrzení pravdu, dokáží ukázky zČeského národního korpusu. V některých kontextech není zcela jasné, jaké množství uživatel mínil, když užíval slovo přehršle/přehršel. Vybrala jsem pro vás zela jasné případy.

Nejprve několik příkladů na variantu přehršle:

- vybrat si z té velké <přehršle> cestovních kanceláří je velký problém

- Z <přehršle> vycházek jsme vybrali osmnáctikilometrový pochod

- Rad ve všech médiích jsou <přehršle>, tucty, kopy

- Asijské nebe pokrývá <přehršle> kanálů satelitních televizí

- odreagování se z vánočního rozjímání, smažených kaprů, bramborového salátu a <přehršle> cukroví.

I varianta přehršel dokládá naše tvrzení:

- byla tam narážka na minulost, zato <přehršel> plánů do budoucna

- Problémů je přehršel a lze se jen těšit na spoustu privatizačních afér

- Projevů je <přehršel>, žádná tendence není převažující

- Učitelé sice připouštějí, že přehršel filmů má na děti neblahý vliv, ale zároveň jsou přesvědčeni, že se v každé třídě objeví žáci, kteří se bez literatury neobejdou.

- Knihkupectví je přehršel - od obchodů, kde najdete opravdu vše, až po úzce specializované prodejny.

Tímhle příspěvkem rozhodně nechceme uživatele jazyka kárat a napravovat jejich jazykový úzus. Chceme vám jen ukázat, že pokud se ztratí jazyková souvislost, začne fungovat "lidová etymologie", což je laické propojení s gramatickou strukturou, která vůbec nemá se skutečným původem slova nic společného.

Pokud se tvary přehršle a přehršel v jazyce udrží, můžeme očekávat, že budeme tato slova používat pro velkou míru věcí.


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz