Parlament zpřístupnil na internetu dějiny českého sněmovnictví

Unikátní projekt, který svým širokým historickým záběrem nemá obdoby v Evropě a pravděpodobně ani ve světě, spustila v pátek česká parlamentní knihovna. Jde o zveřejnění dostupných pramenných materiálů vztahujících se k dějinám českého sněmovnictví. Veřejnost se tak může seznámit například s obsahem Břetislavových dekretů, které svým původem sahají až do roku 1039. Vlastními podněty pro vznik projektu nazvaného České sněmy byly, a stále jsou, vysoká ocenění dosavadních výsledků digitalizace českých a slovenských parlamentárií a jejich zpřístupnění veřejnosti. Projekt bude v konečné podobě obsahovat dokumenty z počátků českého sněmovnictví a jeho vývoje do začátku 15. století, materiály z českých sněmů v době husitské do poloviny 15. století, dokumenty z období stavovské monarchie do počátku 17. století a také z období habsburského absolutismu do roku 1848. Zájemci si také v budoucnu budou moci prohlédnou některé archiválie naskenované do digitální podoby. Různorodost zpřístupňovaných historických dokumentů je dána hlavně skutečností, že sněmovnictví v českých zemích se pro starší období povahou svých materiálů značně liší od období moderního, kdy se začaly pořizovat skutečné stenografické zápisy. Ve starších obdobích se zapisovaly jen výsledky jednání, usnesení, artikule, které se však všechny nedochovaly. V raném období existence českého státu rozhodnutí sněmů nahrazovala vyhlášená rozhodnutí knížat na shromážděních šlechty (například již zmíněná Břetislavova dekreta z roku 1039). I v pozdějším období byla vydávána panovnická rozhodnutí s povahou zákonů, které podle dnešních zvyklostí přijímá parlament, ale sněmy je tehdy neschvalovaly.