Petra Kubálková: "Napříč Evropou jsou mikrofinance cestou k začleňování sociálně vyloučených skupin"

Petra Kubálková, foto: Kristýna Maková

25. září se bude v Praze konat konference EOED Prague, jejímž ústředním tématem je mikrofinancování. To je známo v mnoha zemích světa, především rozvojových. Prostřednictvím mikrofinancování se ale dá řešit sociální vyloučení nebo tížívá situace začínajících podnikatelů v jakékoli zemi světa. O tom, jaké možnosti mikrofinancování skýtá, a proč u nás stále ještě není možnost mikrofinancování využít, hovořila Kristýna Maková se zakladatelkou mezinárodní konference EOED Prague a zároveň ředitelkou startupové konzultační firmy Petrou Kubálkovou.

Koncept mikrofinancování není v České republice zatím využíván, konference EOED Prague je snahou o změnu

Petra Kubálková, foto: Kristýna Maková / Český rozhlas - Radio Praha
"Konference na téma podnikání a mikrofinancování je pořádná v Praze od konce minulého roku, tedy roku 2013. Chceme touto konferencí otevřít diskusi na téma podpory podnikání, převážně podpory podnikání malých podnikatelů, začínajících podnikatelů a startupistů."

Letos se koná již druhý ročník. Jaké jsou nejzajímavější výstupy z prvního ročníku konference?

"Konference je prostor pro diskusi a sdílení dobré praxe ze zahraničí i z Čech. Tak, jak nám loňská konference ukázala, do této oblasti, tedy oblasti malých podnikatelských úvěrů, převážně spadají ženy, a to jak ve Velké Británii, tak v celé Evropské unii, kde je koncept mikrofinancování již zavedený. Chtěli jsme ukázat, že ačkoli jsou mikrofinance spojovány spíše s rozvojovými zeměmi, mezi které patří například Indie nebo země Latinské Ameriky, mohou za určitých podmínek fungovat i v rámci Evropy a za určitých podmínek jsou také žádoucí. V době krize, což potvrzují statistiky z Evropské unie, lidé mají větší tendenci začít podnikat."

Představila byste nám koncept mikrofinancování? Tento koncept totiž nejen, že u nás není využíván, on tu ani není příliš znám.

"Mikrofinancování je koncept, který vypadá následovně: Začínající podnikatel přijde do mikrofinanční instituce a představí svůj byznys plán. To možná znáte z pořadu Den D, jedná se o obdobný způsob, nebo jste možná už narazili na organizace, které pořádají konference na téma start-up. Všechny tyto možnosti, které zde máme, pokrývají koncept mikrofinancování jen do určité části. Máte tam mentoring. Máte tam komisi, která vám pomůže prodiskutovat váš byznys plán, prodiskutuje vaše náklady a případně vám dá nějakou malou částku, díky které vy můžete zkusit rozjet své podnikání.

Bohužel, v České republice je tato částka nedostatečná. A to z následujících důvodů: Proto, aby se kdokoli začal věnovat podnikání, musí okamžitě začít platit sociální a zdravotní pojištění. Musí si pronajmout prostory. A zároveň musí platit své osobní náklady. Mikrofinanční instituce, na druhou stranu, když už projdete výběrem, když už budete pracovat na svém konceptu, na svém projektu, pak sežene investory, nebo má přímo zdroje vlastní, které obhospodařuje, které do vás investuje. Je tedy přímo na té instituci, aby si dokázala své investice, které zprostředkovává koncovým uživatelům a uživatelkám, zorganizovat, podchytit, odkontrolovat a podobně.

Mechanismy, jak kontrola probíhá, nebo jak je dotace či investiční částka poskytována, mohou být dvojí. Buď okamžitě dostanete velkou částku, kterou nainvestujete, nebo dostáváte malé částky průběžně a vykazujete, za co jste je utratili, jestli to funguje. To záleží na mechanismu, jaký ta konkrétní mikrofinanční instituce nebo investoři zvolí."

Důležitou součástí mikrofinancování je poradenství a mentoring

"Další důležitá součást mikrofinanční instituce je poradenství a mentorig. Většinou máte někoho, kdo s Vámi spolupracuje a provádí vás začátkem podnikání. Nechci říct, že dozoruje, je spíš partnerem ve vašem podnikání. Jedná se většinou o lidi, kteří mají zkušenost z dané oblasti, z byznysu, z různých oborů, a vy je můžete využívat, když narazíte na marketingový problém, když narazíte na účetní problém, když narazíte na příležitost, kterou chcete zpracovat nebo směr, kterým chcete své podnikání posnutou. Máte k dispozici lidi, kteří vám zdarma pomůžou.

Ilustrační foto: Matěj Skalický / Český rozhlas
To je velmi důležité. Sama jsem startupistkou, a pokud bych potřebovala finančního poradce, respektive potřebovala bych nějakým způsobem upravit své výdaje, pochopit mechanismus svých výdajů, nákladů a podobně, musím si někoho velmi draze platit. Tím pádem to většinou neudělám, a přicházím tak o možné finanční výnosy, které bych mohla opět investovat do svého podnikání, a například vytvořit nové pracovní místo, novou příležitost pro někoho dalšího.

Věnuju se nějakému oboru a nevěnuju se úplně všem spektrům. Někdy bych potřebovala právě tu finanční investici nebo využila možnost se někoho dotázat, něco zkonzultovat. Mikrofinanční investice fungují tedy dvěma způsoby, což zaznělo i na loňské konferenci. Buď se jedná opravdu jen o finanční část, pak můžeme hovořit o mikroúvěru, nebo je to kompletní produkt průvodcovské role, který zahrnuje i sociální, průvodcovská a mentoringovou část. Tak by ten koncept mohl fungovat. Jeden z těchto konceptů by mohl fungovat i v České republice. Já osobně jsem více nakloněná tomu druhému způsobu, protože z vlastní zkušenosti vím, a zaznělo to i na loňské konferenci, že český stát a finanční úřady v rámci všech možných kontrol přistupují k malým i středním podnikatelům spíše jako k někomu, kdo je zloděj a nechce platit daně než jako k někomu, kdo se snaží postavit na vlastní nohy a chce se realizovat. Právě proto si myslím, že mikrofinance druhého typu, tedy s poradenstvím, konzultacemi, garantovaným úvěrem a podobně, jsou pro Českou republiku vhodnější."

Konferenci o mikrofinancování podpořila dvě ministerstva

Daří se Vám zapojit do konference o mikrofinancích i oficiální struktury a úřady? Přeci jen, jestli tomu nejsou nakloněni, možná nemají ani ochotu se účastnit konferencí a debat na téma mikrofinancování.

"Už loňský ročník byl podporován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. A v letošním roce tomu je také tak. Koncep mikrofinancí je totiž jedním z nástrojů boje s chudobou a sociálním vyloučením, podporuje tak sociální začleňování a boj s chudobou. My tento koncept jako Česká republika máme zapracovaný ve strategii boje s chudobou, která je platná od roku 2015 do roku 2020. Mikrofinance jsou její součástí. A zde jdeme v souladu s Evropskou unií. Ministerstvo práce a sociálních věcí tedy každoročně konferenci podpoří a my za to děkujeme.

Sídlo Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, foto: Filip Jandourek / Český rozhlas - Radio Praha
Stejně jako loňskou, tak letošní konferenci podpořilo i Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, a to s ohledem na to, že to je instituce, která by měla podporovat podnikání v Čechách. Opět nám přidělili záštitu, za což jsme rádi."

Co se týče sociálního vyloučení a mikrofinancí, jakým způsobem by mělo v Česku fungovat tohle? Podle Vašeho mínění, podle výstupů z konference, jak by koncept mikrofinancí mohl pomoci například Romům?

"Já věřím tomu, že ten kontrolovaný koncept s poradenstvím, s výběrem lidí, může pomoci jednotlivcům právě i z této komunity. Nicméně, v České republice většinová společnost zatím není nastavena na to, že by Romové a Romky mohli začít podnikat. Je velmi pravděpodobné, že finanční instituce by jim půjčku nedaly. My jsme ale dělali před pěti lety analýzu na možnosti podnikání romských žen. A potenciál tam je a je obrovský. A finanční zodpovědnost, která by se pojila s mikropůjčkou nebo mikrofinanční dotací, jsou schopni chápat, ale samozřejmě potřebují tu podporu. A stejně tak i vloni tuto možnost podpořil zástupce Evropské komise. Napříč Evropou jsou mikrofinance opravdu cestou k začleňování sociálně vyloučených skupin."

Druhý ročník konference by měl mít i praktické dopady

Výstupem z konference EOED Prague nemá být jen jakýsi teoretický rámec nebo názor na to, jakým způsobem s mikrofinancemi v Česku pracovat. Měla by mít i výstupy praktické.

"Ano. Nám se podařilo pro letošní konferenci získat velmi významného panelistu, kterým je Evropský investiční fond, tedy jeden z klíčových hráčů v rámci mikrofinancí v Evropské unii. Je to ten fond, který může nasměrovat finanční prostředky, investice na mikropůjčky, do České republiky. Pokud nebude mít Česká republika podepsanou smlouvu o spolupráci s tímto fondem, na mikrofinance si u nás nikdo sáhnout nemůže.

Nám se podařilo získat zástupkyni Evropského investičního fondu s tím, že bychom chtěli, aby se začalo pracovat na dohodě o budoucí spolupráci právě tak, abychom mohli mikrofinance otevřít i tady v Česku. Ano, mou představou je, i vzhledem k tomu, že se jedná již o druhý ročník, že do dalšího ročníku, do třetího, se podaří podepsat tuto smlouvu. A třetí ročník již bude o prvních startupistech v rámci tohoto programu."

Více informací o konferenci se dozvíte přímo na webových stránkách projektu: Konference EOED Prague