PK: Vyšší DPH zhorší kvalitu potravin

Zvýšení daně z přidané hodnoty na 19 procent by zhoršilo kvalitu prodávaných a dovážených potravin a zvýšilo výdaje nízkopříjmových domácností za potraviny na zhruba 25 procent. To by přitom ČR přiblížilo k úrovni méně vyspělých států. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedl předseda Potravinářské komory Miroslav Toman. Na Slovensku podle něj zvýšení DPH na 20 procent vedlo k poklesu potravinářského průmyslu až o 30 procent. Toman rovněž upozornil, že se může zvýšit objem přeshraničních nákupů potravin a dovoz nekvalitních potravin. Ministr zemědělství Ivan Fuksa však uvedl, že dopady zvýšení DPH do ceny potravin očekává přibližně stejné jako při posledním zvýšení snížené sazby DPH z pěti na devět procent. Zvýšení DPH by se tak podle ministra mělo promítnout do cen potravin ne v plné výši, ale jen zhruba čtvrtinově. Fuksa současně upozornil, že zvýšení DPH bude nezbytné v případě, že vláda nepřistoupí k razantním úsporám v činnosti jednotlivých ministerstev.