Po zimní přestávce se více zpřístupní židovské památky v Praze

Židovská obec v Praze zahájí v neděli 2. dubna letní turistickou sezonu. Po zimní přestávce otevře návštěvníkům Jeruzalémskou synagogu. Kromě tradičních večerních komentovaných prohlídek nebude chybět další ročník cyklu varhanních koncertů. První krátkodobou výstavou letošní sezony v synagoze je Život v diaspoře, výstava černobílých fotografií Jindřicha Buxbauma. Na jeho snímcích jsou zachyceny podstatné události, které život Židů v diaspoře od narození až do konce provázejí: obřízka, oslava šabatu, výuka náboženství, slavnost bar micva, svátky purim a chanuka, svatba i pohřeb.

I letos je zdarma přístupný Starý židovský hřbitov na Žižkově. Bylo na něm pohřbeno na 40.000 osob, mezi nimi řada významných rabínů a učenců. Nejnavštěvovanější je hrob pražského vrchního rabína Ezechiela Landaua (1713 až 1793). Zájemcům je celoročně otevřen také Nový židovský hřbitov, který se nachází nedaleko stanice metra Želivského. V současné době je v Praze jediným židovským hřbitovem, kde se stále konají pohřby zesnulých židovského vyznání.