Policisté se učí, jak lépe pracovat s etnickými menšinami

Policisté se budou učit, jak lépe pracovat s příslušníky etnických menšin. Vybrané řadové policisty v tom budou školit specializovaní instruktoři, kteří absolvovali kurz o multikulturní výchově, extremismu a rasismu. Čeští policisté nejčastěji přicházejí do styku s Romy, Ukrajinci, Slováky, Vietnamci, Poláky a Číňany. Vztahem policistů k národnostním a etnickým menšinám se programově zabývá i vláda. Podle výzkumu společnosti StemMark zhruba 38 procent dotazovaných nepovažuje přístup policie k osobám různé rasy, národnosti a pohlaví za rovný.