Polský a český arcibiskup se setkají kvůli bibli v Opavě

Na setkání dvou nejvyšších představitelů římskokatolické církve v Česku a Polsku se připravuje Opava. Ve slezském městě se totiž 10. února při příležitosti inaugurace českého překladu Jeruzalémské bible setká polský emeritní arcibiskup Henryk Muszynski a pražský arcibiskup a primas český Dominik Duka. Pro Opavu půjde o výjimečnou událost. Primas český bude totiž ve městě historicky poprvé. V Opavě dosud nebyl ani polský arcibiskup. Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890. Česká verze Jeruzalémské bible vznikla metodou srovnávacího překladu z francouzštiny a původních biblických jazyků. Překladatelé manželé Dagmar a František Halasovi zahájili práci na českém převodu bible v roce 1980, v polistopadové době se publikovalo pracovní vydání (celkem v 17 svazcích). Kompletní jednosvazková Jeruzalémská bible v českém jazyce vyšla v listopadu roku 2009.