Pomerančový týden upozorňuje na problémy seniorů

Upozornit veřejnost na zásadní význam včasné diagnózy Alzheimerovy choroby, nejčastější příčiny demence, je jedním z cílů Pomerančového týdne, který byl v pondělí zahájen v Českých Budějovicích. Alzheimerova choroba v ČR postihuje nejméně 70.000 lidí především vyššího věku. Jejich demence vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka. Univerzitní Centrum pro seniory je hlavním článkem Pomerančového týdne v Českých Budějovicích. Na jeho programu se podílejí i studenti oboru Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Součástí akce je i prodej kulatých oranžových samolepek. Jeho výtěžek Česká alzheimerovská společnost využije ve prospěch postižených.