Pospíšil navrhne trestní odpovědnost právnických osob

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) navrhne vládě začátkem roku zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Jeho cílem je, aby se lidé nemohli vyhýbat trestní odpovědnosti tím, že se odvolají na rozhodnutí kolektivního orgánu právnické osoby. Zavedení trestní odpovědnosti právnických osob jako jedno z možných protikorupčních opatření zmiňuje vláda ve svém programu. Ministr vnitra Radek John (VV) dříve uvedl, že na nutnost zavedení trestní odpovědnosti právnických osob opakovaně upozorňovala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Pokud prý změna nepřijde co nejdříve, tak hrozí, že bude Česko označeno za zemi podporující korupci.