Poznámka

Ředitel Služby pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti Evžen Šírek bude pravděpodobně odvolán z funkce. Neprošel totiž prověrkou Národního bezpečnostního úřadu. Nad případem se zamýšlí Zdeněk Vališ.

Dešifrujme napřed dlouhý název služby, které Šírek šéfuje. V podstatě jde o jednu z českých tajných služeb, jakousi ekonomickou kontrarozvědku, zabývající se především odhalováním korupce. A tato služba podléhá ministerstvu vnitra.

Už začátkem loňského roku se objevila zpráva, že Šírka a ještě jednoho vysokého důstojníka obvinila policie z ohrožení bezpečnosti tajných dat. Bývalý ředitel BIS, tedy civilní kontrarozvědky, Stanislav Devátý tehdy novinám řekl, že ve srovnání se všemi skandály tajných služeb je právě ten Šírkův nejhorší. Policejní inspekce zjistila, že Šírek si měl svůj domácí počítač ilegálně napojit na policejní databázi. K utajovaným informacím se tak prý mohly dostat i nepovolané osoby. Nelze přitom pochybovat, že za informace, které má ekonomická kontrarozvědka k dispozici, by organizovaný zločin takříkajíc zaplatil zlatem. Od této policejné jednotky si také hodně sliboval premiér Zeman, když s velkou pompou vyhlašoval vládní akci čisté ruce. Ta si kladla za cíl odhalovat velké případy hospodářské kriminality. Bylo by samozřejmě absurdní obviňovat šéfa elitního policejního útvaru z úmyslu vyzrazovat někomu tajné informace. K těm má ostatně přístup v práci, kvůli tomu by si nemusel zřizovat osobní linku ke svému počítači domů.

Jako příklad ukázkové nedbalosti při ochraně utajovaných dat však tento případ mohl posloužit. Šírek ovšem od začátku tvrdil, že nic nezanedbal, žádné předpisy neporušil a ostatně ve svém domácím počítači žádné tajné informace neměl. A nadhodil i možnost provokace. Přesto bylo na něj podáno trestní oznámení. Po nějakém čase ale státní zástupce stíhání odvolal. Všechno skončilo tím, že policejní prezident udělil nedávno Šírkovi za přestupek kázeňský trest. Skoro rok a půl po vypuknutí skandálu. Po celou tu dobu vykonával Šírek dál svou funkci. Veřejnosti se opět připomněl letos na jaře, když média zaznamenala slovní přestřelku mezi premiérem Milošem Zemanem a prezidentem Václavem Havlem. Premiér vyjádřil nespokojenost s prací ekonomické kontrarozvědky a žádal hlavu jejího šéfa. Prezident se naopak za tento policejní útvar jednoznačně postavil a dokonce vyslovil podezření, že blíže nespecifikované temné síly se snaží útvar destabilizovat.

Nyní bude Šírek zřejmě odvolán. Neprošel prověrkou Národního bezpečnostního úřadu. Právě pro svůj loňský prohřešek. Nad tím by se nikdo nemohl pozastavit. Úřad, jehož existenci si vynutilo členství Česka v NATO, má určitě přesně stanovená kritéria pro udělení bezpečnostního osvědčení. Přesto celá kauza nabízí pozorovatelům široký prostor k nejrůznějším spekulacím. Už jen fakt, že ve sporu o šéfa protikorupční jednotky se angažuje premiér a prezident dává vycvičenému českému uchu signál, že za tím musí být nějaká politika. Také je zřejmé, že pokud by se ukázalo, že Šírek skutečně není spolehlivý, získala by veřejnost pocit, že se tu do klíčových policejních funkcí vybírají nesprávní lidé. Kdyby se naopak ukázalo, že se proti němu konstruovaly důkazy, protože někomu nevyhovoval nebo kohosi ohrožoval, bylo by to ještě horší. Samotný Šírek se hodlá obrátit k Vrchnímu soudu, aby ho očistil.

Lze si ale klást také jiné otázky. Například jakou důvěru k české tajné službě mohou mít partnerské organizace v zahraničí ve světle aféry, která budí podezření, že v ní hrají roli pletichy?