Praha jde na summit EU s konstruktivním návrhem

Foto: Evropská komise

Česká vláda bude na nadcházejícím summitu Evropské unie mimo jiné prosazovat, aby kompetence nepřecházely jen z národních států do Bruselu, ale i opačným směrem. Praha má za to, že by k tomu měl být zaveden patřičný mechanismus. Pokračuje Zdeněk Vališ.

Foto: Evropská komise
Na summitu Evropské unie, který se bude konat ve čtvrtek a v pátek má předsedající Německo předložit časový plán a možný obsah nové unijní smlouvy. Ta by měla zajistit činnost Evropské unie a nahradit původní neúspěšný text evropské ústavní smlouvy. Mezi politiky dosud převládá mírný optimismus, i když zaznívají také hlasy, že summit by mohl ztroskotat. Některé otázky zůstávají stále otevřené. Za klíčový je přitom považován spor o změnu systému většinového hlasování v unii. Nejistá je budoucnost Charty základních práv. Rozdílné postoje se nepodařilo sblížit ani v otázce odstranění symbolů, které se už delší dobu jevily jako vyřízená věc. Česko patří spolu s Polskem, Velkou Británií a Nizozemskem k zemím, které podle analytiků působí největší potíže. Nelze prý ale vyloučit, že krach summitu by mohl přijít ze zcela nečekané strany. Česká vláda se jednomyslně dohodla na prioritách, které bude premiér Mirek Topolánek na summitu prosazovat. K nim patří zejména otázka tzv. oboustranné flexibility, která by měla umožnit přesun pravomocí jak od národních států na unii, tak opačně, zpátky z Bruselu k národním státům. Tento mechanismus už sice teoreticky existuje, Praha ale bude požadovat jeho jednoznačné zpřesnění. Místopředseda Strany zelených Ondřej Liška vysvětluje, proč to Praha považuje za důležité.

"Je to proto, aby v budoucnu Evropa mohla fungovat flexibilněji a efektivněji. Má to zcela praktické důsledky, protože občas se stává, že tam, kde Evropa konat má a občané dokonce chtějí, aby konala více, tak tam má kompetencí málo. Naopak v některých oblastech, které třeba bylo vhodné regulovat a upravovat před desíti, patnácti lety, se ukazuje, že už tam Evropa nemusí mít svázané ruce a může klidně přenechat odpovědnost zase národním státům."

Ondřej Liška pokládá český návrh za velmi konstruktivní a věří, že Praze se podaří získat pro něj i ostatní členské země unie.

"Tato obousměrná flexibilita, jak se tomu odborně říká, to znamená přenos kompetencí oběma směry, to je specifický český příspěvek k evropské debatě. Musím, nejen za zelené, ale i jako předseda Výboru pro evropské záležitosti říci, že mám radost z toho, že jde o požadavek, který je evropský, který je konstruktivní, který je na hony vzdálen nějakému českému trucování či dělání ramen. Je to něco, co může do evropské debaty významně přispět. Ukazuje se, že i reakce našich partnerů v Evropě je vcelku vstřícná. Existuje relativně vysoká šance na to, že se nám do výsledků jednání Rady EU podaří tento požadavek prosadit."

O zpětném převodu kompetencí by mohly podle Prahy rozhodnout členské státy jednomyslně nebo kvalifikovanou většinou.