Pražská komorní filharmonie slaví úspěchy

Pražská komorní filharmonie, foto: www.pkf.cz

Pražská komorní filharmonie slaví deset let od svého založení. Oficiální připomínkou tohoto výročí byl mimořádný slavnostní koncert 22. listopadu v Rudolfinu. Konal se za účasti tří dirigentů, včetně zakladatele tělesa a dosud jeho šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka, a řady předních českých sólistů-gratulantů, například sopranistky Evy Urbanové, houslistů Josefa Suka a Pavla Šporcla, harfistky Jany Bouškové, klarinetistky Ludmily Peterkové či hobojisty Zbyňka Müllera. Blíže k oslavám jubilea orchestru Evelina Himalová...

Začaly vlastně už v létě. Jedním z vrcholů dosavadní kariéry Pražské komorní filharmonie totiž nepochybně bylo její velmi úspěšné červencové vystoupení na festivalu BBC Proms v prestižní londýnské Royal Albert Hall, kde ve spolupráci s mezzosopranistkou Magdalenou Koženou představila třem tisícům posluchačů program složený z děl českých skladatelů a Wolfganga Amadea Mozarta. Dvě skladby zazněly na festivalu, s delší než stoletou historií, vůbec poprvé. Koncert byl přenášen rozhlasem do více jak padesáti -, a televizí do téměř třiceti zemí světa. Podle kritik v britském tisku byli čeští umělci nadšeně přijati; orchestr musel v závěru po mohutném aplausu přidávat, a do prostor české ambasády mu poté přišly vzdát hold přední osobnosti anglického hudebního života.

Za součást oslav lze považovat i srpnové a zářijové úspěchy na třech významných hudebních festivalech ve Švýcarsku, a dále pak vystoupení orchestru na domácích přehlídkách: se svým hlavním hostujícím francouzským dirigentem Michelem Swierczewskim a mezzosopranistkou Frances Ginsbergovou na Mezinárodním hudebním festivalu Pražský podzim, a s dirigentem Liborem Peškem a klavíristou Martinem Kasíkem na Mezinárodním hudebním festivalu Moravský podzim.

Na 16. a 17. prosince těleso plánuje koncerty s pěvci Dagmar Peckovou a Ivanem Kusnjerem a houslistkou Gabrielou Demeterovou v Obecním domě a ve Stavovském divadle, na 1. ledna 2005 pak novoroční koncert v Bazilice sv. Jiří na Pražském hradě. Letošní kalendářní rok patřil podle ředitele orchestru Ilji Šmída k pracovně nejvytíženějším za celých uplynulých deset let. Pražská komorní filharmonie uskutečnila stovku koncertů, z toho 37 v zahraničí. Celkem se za dobu její existence odehrálo bezmála tisíc koncertů, natočilo se více než padesát desek, a těleso navštívilo čtrnáct zemí. Nedávno, vůbec poprvé, se představilo i ve Spojených státech...

"Ty koncerty byly velmi úspěšné. Bylo to celkem šest koncertů. Velký úspěch měl i sólista (pianista) Ivan Ženatý. A kritiky, které máme z tohoto zájezdu, hovoří o excelentních výkonech. Zejména publikum na Aljašce bylo naprosto nadšené, protože není tak časté, aby tam účinkoval velký orchestr,"

pochlubil se Ilja Šmíd a dodal, že za zdařilé turné patří velký dík především dirigentu Bohumilu Kulínskému.

Zatím poslední koncert Pražské komorní filharmonie, při němž spolu s italským dirigentem Markem Guidarinim tentokrát doprovázela vystoupení americké mezzosopranistky Jennifer Larmore, se uskutečnil tento pátek ve Smetanově síni Obecního domu, a byl taktéž velice úspěšný; zazněly na něm árie ze skladeb Georga Friedricha Händela, Gioacchina Rossiniho, Wolfganga Amadea Mozarta a George Bizeta. K tomuto exkluzivnímu recitálu jedné z nejuznávanějších světových pěvkyň, která už jednou v Praze vystoupila v rámci Pražského jara a stala se rázem miláčkem publika, ještě před jeho zahájením ředitel jubilujícího orchestru Ilja Šmíd v rozhovoru pro Radio Praha uvedl...

"Samozřejmě každý koncert s někým, kdo je ve svém oboru jednou se špiček, je pro orchestr úžasným zážitkem. My jsme již účinkovali s mnoha vynikajícími pěveckými sólisty. Většinou tito sólisté si přivážejí i své vynikající dirigenty. A já jsem rád, že vedle Jennifer Larmore budeme moci spolupracovat i s výborným dirigentem panem Guidarinim. Moc se na to těším."