Pražským středním školám každý rok ubude více než 1000 žáků

Pražské střední školy se musí každý rok vyrovnávat s úbytkem více než 1000 studentů. Jen letos deváté třídy základních škol opustí o 1300 žáků méně než před pěti lety. Magistrát, který je zřizovatelem středních škol, na situaci reaguje rušením nebo slučováním škol, úpravou skladby a kapacity studijních oborů. Již rozhodl, že letos sloučí 15 středních a speciálních škol. Ne vždy se postup zřizovatele setká s pochopením veřejnosti. Například ve středu demonstrovali studenti proti plánovanému sloučení Střední průmyslové školy strojnické v Novoborské ulici s Integrovanou střední školou technickou v Letňanech. Žáci v Novoborské se obávají třeba toho, že se sníží prestiž školy. Podle prognózy vývoje počtu obyvatelstva v hlavním městě bude muset i nadále míst ve středních školách ubývat. Letos je v Praze přes 49.300 osob ve věku 15 až 18 let, příští rok jich bude téměř o 1000 méně a v roce 2010 bude v této věkové kategorii kolem 39.200 lidí. Pokles bude podle prognózy trvat zhruba do roku 2014, kdy by ve středních školách mělo být jen 32.100 žáků. Pak by mělo studentů přibývat, nicméně jich do roku 2030 nebude tolik jako v současnosti.

Síť škol hlavní město upravuje od roku 2002. Díky slučování nebo rušení škol ušetřilo 26 milionů korun a letos by sloučení škol mohlo přinést úsporu zhruba 18 milionů. Pokud se žáci přesunou ze dvou poloprázdných objektů do jedné budovy, ušetří zřizovatel náklady na provoz jedné z nich a také na platy, protože se tímto krokem může snížit i počet zaměstnanců. Jejich počet se musí kvůli úbytku žáků také snižovat.