Před 290 lety se narodil hudební skladatel František Xaver Brixi. Jeho skladby patřily po celou druhou polovinu 18. století k nejhranějším

František Xaver Brixi, Missa solemnis

Nedochoval se jeho portrét, a o jeho životě existuje jen málo spolehlivých informací. Hudba však provázela Františka Xavera Brixiho už od dětství.

Byl totiž synem proslulého pražského varhaníka Šimona Brixiho. Ten však zemřel už tři roky po jeho narození a jeho žena Barbora se musela postarat o tři děti.

Jeho skladby se hrály na svatojánských slavnostech

Zdálo se, že František Xaver půjde ve stopách svého otce. Po ukončení gymnázia totiž působil v několika pražských chrámech jako varhaník. Brzy se však zařadil mezi uznávané skladatele.

Jeho skladby se hrály na každoročních svatojánských slavnostech, pořádaných na lodích poblíž Karlova mostu. Dá se říci, že coby hudební skladatel v českých zemích ve své době zcela dominoval.

Stal se kapelníkem katedrály sv. Víta

Jeho kariéra stoupala. Počátkem roku 1759 se stal kapelníkem katedrály sv. Víta. Tuhle, snad nejvýznamnější funkci v pražském hudebním životě zastával až do své smrti. S  funkcí byla spojená i řada povinností. Pro různé církevní obřady a slavnosti psal nové skladby, dohlížel na členy chrámového sboru a vyučoval je hudbě.

Brixiho umělecký věhlas pronikl brzy i do zahraničí. Mnichovští jezuité od něho několik let objednávali hudbu k duchovním dramatům. 167 jeho děl je dodnes v opisech zachováno v klášteře cisterciáků v Ottobeurenu. Brixi nebyl ženatý a neměl děti, zemřel poměrně mladý v 39 letech, zřejmě na tuberkulózu.

František Xaver Brixi složil víc než 400 skladeb

Foto: Supraphon

František Xaver Brixi si vytvořil vlastní individuální styl. Chrámové skladby se vyznačují okázalostí, vášnivými rytmy a dramatickým projevem. Drobnější skladby jsou intimní, s poetickým vyzněním.

Nové pojetí dal také svým skladbám vánočním, které oživil motivy lidových koled. Příkladem jsou skladby Resurrexit, Dona nebo Missa pastoralis. Brixi byl jedním z prvních skladatelů v Čechách, kteří psali tehdy módní árie.

Specifickou oblastí Brixiho tvorby jsou litanie na české texty, které se v církevní hudbě té doby objevovaly velmi zřídka. Patří sem Litanie o sv. Janu Nepomuckém, která vznikla v posledních letech skladatelova života. Brixi zkomponoval více než 400 skladeb.