Před sto lety uzavřeli Češi a Slováci dohodu o společném státě

Před sto lety, 22. a 23. října 1915, se v americkém Clevelandu konala schůzka, která byla jedním ze stavebních kamenů vzniku Československé republiky. Více jak rok po vypuknutí první světové války, která nakonec znamenala rozpad habsburské monarchie, se zástupci Čechů a Slováků shodli na tom, že budou usilovat o vytvoření společného státu. Představitelé historických zemí zastupovaní Českým národním sdružením a Slovenskou ligou podepsali ve městě, které bylo významným centrem slovenské komunity v USA, takzvanou Clevelandskou dohodu. Ta mimo jiné stanovila, že nový stát bude federací a Slovensku zaručila autonomii s vlastním sněmem, státní správou a úplnou kulturní svobodou. Krátce poté, v listopadu 1915, Český komitét zahraniční, první politický orgán zahraničního odboje, vydal prohlášení, ve kterém formuloval myšlenku československé samostatnosti a de facto vyhlásil boj Rakousku-Uhersku. Úsilí o vytvoření nového státu vyvrcholilo 30. května 1918 Pittsburskou dohodou, ve které se představitelé českých a slovenských organizací v USA zavázali zřídit společný stát s republikánskou vládní formou.