85. výročí vzniku Československa - s premiérem Špidlou na Slovensku

Vladimír Špidla a Rudolf Schuster, foto: ČTK

Oficiální návštěva českého premiéra Vladimíra Špidly na Slovensku, symbolicky uskutečněná v den 85.výročí vzniku společného státu, měla jak pro Čechy, tak pro Slováky především emocionální náboj. Podle Vladimíra Špidly se Česká republika a Slovensko společně přihlásily k odkazu bývalého Československa a potvrdily si, že blízkost jejich vztahů nemusí v ničem ztratit ani po blížícím se vstupu obou států do Evropské unie.

Vladimír Špidla a Rudolf Schuster,  foto: ČTK
Oficiální návštěva českého premiéra Vladimíra Špidly na Slovensku, symbolicky uskutečněná v den 85.výročí vzniku společného státu, měla jak pro Čechy, tak pro Slováky především emocionální náboj. Podle Vladimíra Špidly se Česká republika a Slovensko společně přihlásily k odkazu bývalého Československa a potvrdily si, že blízkost jejich vztahů nemusí v ničem ztratit ani po blížícím se vstupu obou států do Evropské unie. S tím souvisí i nejsilnější zážitek z dvoudenní cesty na Slovensku, o který se premiér Špidla podělil s Radiem Praha:

"Opravdu nejsilnějším zážitkem bylo pokládání květin se slovenským premiérem Mikulášem Dzurindou k pomníku 28. října."

Při jednáních se slovenským protějškem Mikulášem Dzurindou, předsedou Národní rady Pavlem Hrušovským a prezidentem Rudolfem Schusterem si prý český premiér potvrdil, že pocit vzájemné sounáležitosti nebyl pouze formální. Oficiální program Špidla zahájil 27. října setkáním s Dzurindou. V diskusi padla i témata, která se v poslední době prezentovala jako problémová. Český premiér potvrdil, že Česko nezastaví výstavbu zátarasů na hranicích se Slovenskem a zábrany zůstanou na místě i po vstupu obou zemí do Evropské unie.

"Zaprvé chci zdůraznit, že se jedná o běžné zajištění režimu dočasných vnějších hranic tak, jak je akceptováno v připravované novele smlouvy mezi Českou a Slovenskou republikou a v zásadě jde o to, aby došlo k omezení neoragnizované nelegální migrace a omezení nelegálních činností, které využívají toho, že tato hranice existuje."

Český premiér Vladimír Špidla  (vlevo) a předseda Národní rady SR Pavol Hrušovský,  foto: ČTK
Řešení otázky zvýšeného počtu slovenských žadatelů o azyl v ČR nechali předsedové vlád podle dřívější dohody na svých vicepremiérech Petru Marešovi a Pálu Csákymu. Podle slovenského premiéra nevykazují čísla žadatelů o azyl nijak dramatický růst a navíc, jak řekl Dzurinda:

"Za důležitou považuji skutečnost, že česká strana nedospěla k závěru, že by bylo třeba udělit politický azyl jednomu jedinému zájemci."

Podobně spory s Lichtenštejnskem, které kvůli svým restitučním požadavkům před několika dny zablokovalo uzavření dohody o Evropském hospodářském prostoru, premiéři podle Vladimíra Špidly přenechali ministrům zahraničí.

"Dohodli jsme se na konzultacích na úrovni ministrů zahraničních věcí a jejich náměstků, protože ačkoliv podepsání dohody o Evropském hospodářském prostoru není klíčová událost v rozšiřování Evropské unie, tak nezanedbatelná také není. A jistě bychom uvítali přispění slovenské diplomacie, aby se věc vyřídila ku prospěchu všech účastníků."

Slovenský premiér Mikuláš Dzurinda se svým českým protějškem Vladimírem Špidlou  (vpravo),  foto: ČTK
Premiéři také ocenili úroveň hospodářských vztahů. Dohodli se, že vydají společné memorandum, ve kterém zdůrazní vůli pokračovat v nadstandardní spolupráci i po integraci do Evropské unie. V rámci Špidlovy návštěvy se setkali také ministři obrany Miroslav Kostelka a Juraj Liška, kteří se dohodli na pokračování myšlenky vybudovat společný systém ochrany vzdušného prostoru. Podle Kostelky však bude třeba prozkoumat, zda projektu "společné nebe" nebrání zejména česká legislativa. Návštěvě ale jinak dominovalo ohlédnutí za dosavadní spoluprácí obou národů a vzájemné přesvědčování o nadějných vyhlídkách do budoucna. Výrazem toho bylo následující prohlášení Mikuláše Dzurindy:

"Po mnoha letech komunistického zapomnění jsme odhalili na Slovensku odhalili Štefánika. A nejpozději do roka bych podobně symbolicky chtěl, abychom si v Bratislavě uctili také T. G. Masaryka."

Slovenský premiér také vyjádřil názor, že jeho země "povýší" výročí vzniku Československa z pamětního dne na státní svátek, třebaže to nebude ihned:

"Ten den přijde. Přehodnotíme strukturu státních svátků ve prospěch 28. října 1918. Ale cesta k tomu vede přes připomínání obsahu tohoto tématu." Na rozdíl od některých předchozích zahraničních návštěv si Špidla tentokrát v Bratislavě nezaběhal. Jak sám přiznal, mohla za to hlavně velmi dobrá večeře, na kterou ho pozval Dzurinda do Slovenského Grobu, tradičního místa podávání husích hodů.