Vznik Československa slaví i krajané na Slovensku a část slovenské veřejnosti

Důležitou událostí minulého týdne bylo jistě 85. oslavy výročí vzniku Československa. Jak se ale dnes slaví výročí na Slovensku? U telefonu je paní Dagmar Takácsová, předsedkyně Košické organizace Českého spolku na Slovensku.

Jak je výročí vzniku Československa vnímáno dnes na Slovensko a jak je to ve srovnání s oslavami vzniku samostaného Slovenska?

"Tuhle otázku je třeba rozdělit na dvě části: jinak vnímá oslavy vzniku Československé republiky česká menšina na Slovensku, jinak ji samozřejmě vnímá slovenská veřejnost.

Pro českou komunitu je to svátek a také ho v regionálních organizacích Českého spolku na Slovensku oslavujeme. Ve všech deseti se konají buď kulturní programy, setkání, nebo jiné akce, protože se stejně jako Češi doma stotožňujeme s tím, že Česká republika je pokračovatelem demokratické tradice Československé republiky. Jak to rezonuje ve slovenské veřejnosti, není jednoznačné. Jedna část veřejnosti uznává, že 28. říjen měl velký význam pro slovenský národ. Že Československá republika poprvé vymezila hranice Slovenska jako státního útvaru, dala slovenskému národu zažít demokracii a pomohla mu vyzrát v moderní evpropský národ. Druhá část veřejnosti chápe společný stát jako omezení slobenského práva na sebeurčení a odmítá případné ustanovení státního svátku 28. října ve Slovenské republice. Slovenská republika se s tím bude muset nejprve sama vypořádat.

A ve srovnání s oslavami vzniku Slovenské republiky - oslavy se slaví na oficiální úrovni velmi důstojně a i česká komunita bývá zvána. Na druhé straně slovenská veřejnost není zcela ve všech svých složkách identifikována se vznikem Slovenské republiky. To všechno chce svůj čas, možná že to chce i to, aby se celkové poměry v republice zlepšily natolik, aby lidé v záplavě někdy tísnivých denních starostí měli vůbec čas na tohle myslet. Je to ještě příliš krátké období, abychom tuhle otázku mohli hodnotit."