Předseda Evropského parlamentu odpoví Václavu Klausovi příští týden

Předseda Evropského parlamentu Josep Borrell odpoví příští týden na dopis českého prezidenta Václava Klause. Podle nejmenovaného zdroje v EP se na odpovědi v Borrellově sekretariátu pracovalo, nebyl však dokončen její překlad do češtiny. Klaus v dopise označil kritiku svých názorů na Evropskou unii a ústavní smlouvu ze strany místopředsedy EP Aleja Vidal-Quadrase a předsedy ústavního výboru EP Jo Leinena za urážlivou a vyzval Borrella, aby k tomu zaujal stanovisko. Oba europoslanci se dopustili "hrubých urážek vůči mé osobě, jakožto demokraticky zvolenému prezidentu České republiky", napsal Klaus.

Místopředseda Evropského parlamentu Alejo Vidal-Quadras si myslí, že český prezident Václav Klaus svými nepravdivými argumenty deformuje českou debatu o euroústavě. Uvedl to v článku, který otiskly sobotní Lidové noviny. Odmítá například Klausovy obavy z přeměny "Evropy států" na "Evropu jednoho evropského státu". Podle něj jednotlivé země svým vstupem do EU nijak svou svrchovanost neomezily. "Naopak, posílily ji v tom smyslu, že znásobily svůj vliv na světové dění," uvažuje Vidal-Quadras. Podle místopředsedy Evropského parlamentu je Klaus "oddán modelu národních států tak, jak byl utvářen v 19. století". Ústava podle něj povede k unii "jednotné v mnohosti" a nevyústí ve vznik zcela nového evropského národa, čehož se obává Klaus.