Předseda Senátu Petr Pithart obdržel nejvyšší francouzské státní vyznamenání

Předseda francouzského Senátu Christian Poncelet v Paříži předal svému českému kolegovi Petru Pithartovi Řád čestné legie v hodnosti důstojníka. Tento druhý stupeň nejvyššího francouzského vyznamenání mu udělil prezident Jacques Chirac. Stalo se tak v historické budově českého velvyslanectví, která se slavnostně otevírá po dvouletých opravách. Poncelet ocenil Pitharta jako jednoho z posledních někdejších disidentů, který zastává významnou politickou funkci, i jako intelektuála, který se angažuje ve prospěch jednotné Evropy a pro posílení vztahů Česka s Francií.

Pro Petra Pitharta měla ceremonie výrazný citový náboj, protože nejvyšší francouzské vyznamenání přebíral na půdě ambasády, kterou v době okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy vedl jeho otec, velvyslanec Vilém Pithart. "Pak velmi záhy skončil a potom jsme spolu v maringotce Vodních zdrojů čerpali vodu," řekl předseda Senátu. Své vyznamenání prý bere i jako určitou satisfakci pro něj.