Přehled tisku

Deníky s datem 26.6. listovali Vilém Faltýnek a Milena Štráfeldová.

Podle Hospodářských novin za ukázku katastrofických scénářů označil tvrzení některých médií o propadlé základové desce pod turbínou v temelínské jaderné elektrárně generální ředitel VSB Praha Václav Matyáš. Tato společnost je generálním dodavatelem stavební části elektrárny. Matyáš zdůraznil, že na stavbě probíhá na primárním i sekundárním okruhu systém nepřetržitých měření, která jsou součástí bezpečnostních opatření. Žádné odchylky od projektových zadání se ale nikde neobjevily. Podle ředitele Temelína Františka Hezoučkého se deska chová podle projektovaných hodnot. Závadami na základové desce pod turbínou často argumentují rakouští odpůrci temelínské elektrárny.


Deník Právo uvádí, že Francouzská akademie udělila českému spisovateli Milanu Kunderovi Velkou cenu za celoživotní dílo. Vedle Velké ceny pro Kunderu akademie minulý týden udělila celkem 68 literárních cen. Francouzská akademie je jednou z nejstarších francouzských institucí, v roce 1635 ji založil kardinál Richelieu. Milan Kundera, který se proslavil v Československu především romány Žert a několika sešity Směšných lásek, žije od roku 1975 ve Francii. Napsal zde například světoznámé romány Kniha smíchu a zapomnění, Nesnesitelná lehkost bytí nebo Nesmrtelnost.


Podle Mladé fronty Dnes většina z deseti tisíc lidí, kteří mají nárok na odškodnění v první vlně z německého fondu, by už měla mít v těchto dnech peníze v ruce. Tito lidé se vesměs radují z toho, že po více než půl století od konce druhé světové války si na ně někdo konečně vzpomněl. I když mnozí dodávají, že prožitky zejména z koncentračních táborů nelze ničím odškodnit. Až na sporadické potíže na poštách se zatím výplaty odškodnění odbývají bez problémů. V první vlně dostanou odškodnění všichni vězni koncentračních táborů a nejstarší žadatelé z řad nuceně nasazených, narození před červnem 1922, kteří měli své žádosti nejlépe zdokumentované. Druhá vlna by měla následovat co nejdříve, v horizontu pár týdnů. Jak v první, tak v druhé vlně odškodnění dostávají lidé zatím jen tři čtvrtiny z celkové částky, na kterou mají nárok. Na zbytek si však zřejmě budou muset počkat o něco déle, než se předpokládalo. Vše závisí na konečném termínu, dokdy lidé mohou ještě podávat žádosti o kompenzace. Původní nejzazší datum byl 11. srpen, ale německý Spolkový sněm nejspíš tuto hranici posune až na konec roku. Zatím se o odškodnění přihlásilo 84 tisíc lidí, konečné číslo však nejspíš dosáhne sto tisíc. Peníze by měly vystačit na všechny i na pozůstalé lidí, kteří se dožili 16. února 1999. Neměli by proto váhat s s registrací. Mezi dědice patří manželé, děti, vnuci, sourozenci nebo dědici ze závěti postiženého.


Jak informuje Mladá frodnta Dnes, v kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla na pražském Vyšehradě byla nainstalována nová zvonkohra z patnácti zvonů. Další čtyři velké zvony budou vysvěceny a zavěšeny koncem týdne. Každý z nových zvonů nese jméno světce, který se nějakým způsobem váže k českému národu. "Vyšehrad se tak rozezvučí tóny celého českého nebe," řekl ředitel kanceláře Vyšehradské královské kapituly Jan Kotous. Zvonkohra se bude ozývat pravidelně o církevních a státních svátcích, pokaždé s melodií, která se k události váže. Přes klávesnici lze nahrát až stovku melodií. Vedle kanonických skladeb to budou lidové písně či díla velkých českých skladatelů pochovaných na vyšehradském hřbitově - Smetany a Dvořáka. Nové zvony mohly být pořízeny díky finančnímu daru Čechokanaďanky, která sei ovšem nepřála své jméno zveřejnit. Částka na jejich pořízení se blíží dvěma milionům korun.


Mladá fronta Dnes informuje o případu nezákonného vedení Azylového domu pro matky s dětmi v Náchodě. Domovní řád nezákonně zasahuje do sociálně-právní ochrany dětí i základních práv a svobod matek. Zjištění vyplývá z nálezu náchodského okresního úřadu. Úředníci zařízení zkoumali poté, kdy si jedna ze žen stěžovala na odebrání svého dítěte. Domovní řád ženy například nutí uposlechnout všechny příkazy pracovnic domu, dává jim povinnost pracovat na zahradě či jim omezuje soukromé návštěvy. Domovní řád také jakoby předem počítal s tím, že matka se o dítě neumí starat. Vedle běžných klientek domu, jimiž jsou ženy z nejslabších sociálních vrstev, kde by taková obava mohla být opodstatněná, se však do péče ústavu mohou dostat i matky s dětmi po povodni či požáru. Pochybení ve formulacích domovního řádu připustila i ředitelka ústavu Irena Recinová. V nejbližší době hodlá chyby v řádu změnit. Pochybnosti o neoprávněném odebírání dětí, které se objevily, pracovníci okresního úřadu nepotvrdili. Zpráva úřadu konstatuje, že při odebírání dětí "bylo postupováno v souladu s platnými zákony". O návrzích odebrat matce dítě a umístit je do výchovného ústavu rozhodoval vždy náchodský soud.


Lidové noviny informují o tom, že finanční situace na školách nutí mladé pedagogy, aby si po večerech přivydělávali. Běžný příjem by jim totiž neumožnil založit rodinu. Někteří učitelé přitom zvládají až čtyři zaměstnání zároveň. Například vysokoškolský učitel češtiny po přednáškách a seminářích na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy pravidelně pracuje ještě jako jazykový korektor v televizi Nově a v České televizi. Všichni akademici ale nemají takové štěstí. Z vysoce kvalifikovaných lidí se večer stávají překladatelé brakové literatury nebo dealeři zahraničních firem. Finanční nouze postihuje zejména učitele s nižšími akademickými hodnostmi.


O zapsání Chebského hradu na seznam chráněných památek UNESCO začali podle Mladé fronty Dnes usilovat představitelé Chebu. Místostarosta Petr Jakš řekl, že záměr již schválilo i zastupitelstvo. "I když bychom museli splnit velmi přísná kritéria, do města by to přilákalo velké množství turistů," poznamenal. "Pravděpodobnost úspěchu není velká, neboť ročně se na seznam nedostane více než jedna česká památka," připustil Jakš. Nyní radní osloví Památkový ústav v Plzni. "Chebský hrad zatím není ani na seznamu národních památek," podotkl ředitel ústavu Karel Drhovský, který šance památky nevidí příliš optimisticky. "Hrad už prošel mnoha přestavbami. Vyloučeno ale není nic," dodal. Románský hrad byl založen ve druhé polovině 12. století.