Přehled tisku

Z českých deníků s datem 2. března vybírala Zdeňka Kuchyňová.

Sčítání lidu, vystavené v posledních týdnech kritice a nedůvěře, neskončilo hromadným bojkotem. Naopak lidé, kteří nevyplnili tiskopisy podle pravdy, jsou výjimkou. Uvádí to Mladá fronta Dnes na základě výsledků průzkumu agentury Sofres-Factum. "Pokud dotázaní říkali pravdu, pak by to mohlo znamenat, že se sčítání podařilo, a mohlo by tak být posledním," řekl listu poslanec Petr Matějů. Z databáze statistického úřadu by se podle něj v dalších letech mohla dělat už jen výběrová šetření, podobně jako v Holandsku. Přestože lidé tiskopisy vyplnili, skoro pětina dotázaných si myslí, že většina údajů získaných sčítáním bude k ničemu. Dvě procenta dokonce uvedla, že budou všechny údaje na nic. Naopak 62 procent občanů soudí, že většina údajů bude užitečných.


Nebojte se hovězího, prosí zoufalí řezníci. Jak píše Mladá fronta Dnes, třetinový až poloviční pokles spotřeby hovězího masa kvůli obavám z nemoci šílených krav, donutil české zpracovatele masa k protiútoku. Začali testovat veškeré zpracovávané maso a uvažují dokonce o reklamní kampani s billboardy na téma "Jezte hovězí, je zdravé!" Zatím všechno, co má v sobě kousek hovězího, odchází z většiny českých masokombinátů s nálepkou: Nezávadné. Testy stojí samozřejmě velké peníze. I když je každý kus masa označen, naráží na nezájem obchodníků. Problémy masokombinátů se přenášejí na chovatele skotu tím, že od nich odebírají méně zvířat na porážku. Pokud se situace nezlepší a pokles spotřeby hovězího masa bude pokračovat, mohou ztráty zemědělců dosáhnout dvou miliard korun.

Za padesát let by Česká republika měla patřit mezi desítku zemí s vůbec nejstarší populací. Jak uvádí Mladá fronta Dnes, z 8,5 miliónu lidí v roce 2050 budou čtyři z deseti ve věku 60 let a více a průměrný občan se dožije více než 81 let. Z demografické prognózy, kterou zveřejnila OSN, vyplývá, že průměrný věk obyvatel České republiky bude v roce 2050 zhruba 52 let, což je sedmé místo za Japonskem a před Řeckem. Nízká míra porodnosti, která bude v letech 2000 až 2005 v průměru 1,16 dítěte na jednu ženu a podle OSN devátá nejnižší na světě, by měla do roku 2050 stoupnout k číslu dvě. Do roku 2050 by se mohla přiblížit ke světovému průměru, který demografická agentura OSN odhaduje na 2,15 dítěte na ženu. Přesto česká populace zestárne dosud nebývalým způsobem. ČR však není výjimkou, podle prognózy OSN čeká podobný vývoj prakticky celou střední a západní Evropu, píše Mladá fronta Dnes.

Návrh zákona o státní službě, jehož projednávání ve čtvrtek přerušila Poslanecká sněmovna, je tématem komentářů několika českých deníků. Jak konstatují Hospodářské noviny, jde o normu zásadního významu, které by slušela širší politická shoda. Její dopady jsou totiž s časovým horizontem přesahujícím jedno či dvě volební období jakékoli vlády. Podle kritiků vládního návrhu bude zákon znamenat "zabetonovanou armádu neschopných, nekompetentních a nepříjemných úředníků". Názory na modernost takzvané definitivy se různí. Podle Mladé fronty Dnes zákon o státních úřednících a jejich zvláštních výhodách a jistotách nezajistí lepší fungování úřadu. V mnoha zemích takové zákony nemají a státní správa funguje daleko lépe. Za jedinou správnou cestu považuje list ocenění vzdělání, schopnosti a dobré práce.

Deník České slovo hodnotí v souvislosti s návštěvou slovenského prezidenta Rudolfa Schustera v Praze česko-slovenské vztahy. Sblížení zemí na obou stranách řeky Moravy umožnilo zbavit se zátěže minulosti. Ale rozdíly v cestě, kterou každá z nich ušla směrem do Evropy, vytvářejí nové problémy, jež nebude snadné vyřešit i při dobré vůli. Méně se to týká vztahu k NATO: Je tu totiž naděje, že by Slovensko mohlo být příští rok při vrcholném setkání aliance mezi nově pozvanými. Naděje se ale nerovná jistotě. Komentář listu dodává, že Praha, která si vysloužila výtky pro zanedbanou reformu armády, může svým chabým výkonem dát argumenty skeptikům, kteří tvrdí, že do NATO nelze přijímat další členy, když se čerství nováčci ještě neosvědčili. "Rozšíří-li se Evropská unie o několik zemí během dvou tří let, není příliš pravděpodobné, že by Slovensko stihlo vymazat český náskok," konstatuje České slovo. Hranice na řece Moravě by se podle deníku po dobu možná i více let stala hranicí unie a spolupráce obou zemí by byla vystavena větší zkoušce než nyní.

Zpráva o desetimiliónové kauci, po jejímž složení byl na svobodu propuštěn předseda Českomoravského fotbalového svazu František Chvalovský, otevřela okamžitě diskuse o možnosti vyhnout se složením peněžité záruky vazbě. Není to jakási spravedlnost za peníze, jíž mohou využít jen bohatí, zatímco chudý sedí ve vězní, protože na kauci nemá, uvádí deník Právo. Advokát Jiří Teryngel pro list uvedl, že při stejné naléhavosti vazebních důvodů by chudý člověk dostal kauci úměrně svému majetku, třeba padesát tisíc. Advokát Tomáš Sokol si dokonce obecně myslí, že v Česku se doposud naprosto nepřiměřeně ve věcech ekonomické kriminality používal institut vazby. Považuje za pozitivní trend, mohou -li obvinění, byť na kauci - odejít na svobodu. Zejména v ekonomických případech, kde jsou obvinění spíš spekulativní a mnohdy sama policie není, jak celá věc dopadne, je vazba naprosto nepřiměřeně tvrdá vůči obviněným, domnívá se Sokol. Peněžitá záruka se dostala do českého práva po roce 1990. Už za socialismu se o ní diskutovalo, ale právě proto, že zvýhodňovala cizince a bohaté, narážela na odpor tehdejšího vedení ÚV KSČ, uvádí Právo.

Fotbal není pouze František Chvalovský. Proto by jeho problémy neměly ovlivnit budoucnost české kopané. Jak uvádí deník Sport, argumentace lidí, kteří se snaží šéfa fotbalu hájit, se nese zhruba v duchu, že se vše vysvětlí. Jedná se vesměs o jeho blízké spolupracovníky. Ostatní se vyjadřují velmi opatrně. Vzhledem k poměrům panujícím v zákulisí tohoto sportu je jejich obezřetnost pochopitelná. Většinou se bojí, že kdyby otevřeně hovořili, obrátilo by se to proti nim. Mafiánské způsoby ve fotbalovém zákulisí dokresluje mj. případ bývalého reprezentanta Milana Luhového. Ten se snaží hovořit o nezdravých poměrech v české kopané už měsíce. Vysloužil si za to nálepku škůdce. Nezůstalo pouze u ní. Luhový měl být zdiskreditován jako agent komunistické vojenské špionáže. Nevyšlo to. Následoval pokus fotbalového svazu o pošpinění jeho jména ve Španělsku, kde několik let úspěšně působil. Česká kopaná má nejvyšší čas se nedůvěryhodného vedení zbavit. To však těžko učiní lidé z fotbalového hnutí. Pomyslný nůž k radikálnímu řezu by měli vzít do ruky seriózní sponzoři, uvádí deník Sport.

Praha chce olympiádu a už se začíná chystat. Jak uvádí Mladá fronta Dnes, pražský primátor Jan Kasl a špičky Českého olympijského výboru začínají dělat první kroky k tomu, aby se z Prahy stalo skutečné olympijské město. Olympijský výbor chce nyní detailně zjistit, co všechno je k pořádání této nejokázalejší magalomanské akce na světě zapotřebí: kolik chybí sportovišť, hotelů, restaurací. Jak uzpůsobit dopravu, jak zajistit bezpečnost statisíců návštěvníků Prahy, celebrit i sportovních hvězd. Podle předsedy Českého olympijského výboru Milana Jiráska si všichni uvědomují, že situace teď není v žádném směru příznivá a podmínky pro pořádání nejsou. Ale za dvacet let to může vypadat úplně jinak. Na podání kandidatury je ještě dost času. Pro Česko by však mohl být zlomový rok 2003, kdy se do Prahy sjede Mezinárodní olympijský výbor, dodává Mladá fronta Dnes.