Přehled tisku

Výběr z českých deníků s datem 18. ledna připravil Josef Kubeczka.

Poslední události v České televizi a zadržení poslance Ivana Pilipa a bývalého studentského aktivisty Jana Bubeníka na Kubě jsou hlavní události, které naplňují komentáře českých deníků.


Zadržením dvou Čechů kubánskými úřady se před českou politickou a diplomatickou scénou vynořilo nelehké dilema, píše komentátorka Lidových novin. Jak dále poznamenává, zastánci názoru, že kvůli pár disidentům nemá smysl dráždit kubánského vůdce Fidela Castra, mají v české politice i diplomacii nemalou sílu. Autorka je přesvědčena, že v tomto případě nelze ustoupit ze zásadového stanoviska. Copak můžeme uznat, že kubánský režim neporušuje lidská práva, sedí-li tam naši občané ve vězení za něco, na čem není nic nejen trestného, ale ani špatného? Ano, v diplomacii i v politice je nutné dělat ústupky, je nutné vyměňovat něco za něco - ale ústupek takových rozměrů by znamenal úplnou ztrátu cti, konstatuje komentátorka. Česká republika není velmoc, ale na mezinárodní scéně by si podle listu měla chránit dobré jméno. V dnešní nepříjemné situaci bychom se měli snažit najít hlavně v Evropě spojence, kteří by podpořili náš principiální postoj. A v žádném případě bychom se neměli nechat vydírat, končí komentář Lidových novin.

V případě poslance Ivana Pilipa a dalšího českého občana Jana Bubeníka musí podle deníku Právo strnout ti, kdož v demokratickém světě dovedou ocenit kubánské sociální vymoženosti, totální gramotnost či relativně dobrou lékařskou péči. Tady snad každému dojde, proč vlastně existuje v diktaturách disent, píše list. Vysvětluje, že Pilip a Bubeník vstoupili bezděčně do situace, kdy Fidel Castro rozpíná svá "mocenská křídla" mnohem razantněji, než se odvažoval činit ještě před takovými pěti lety. Potíž s tím druhým dechem revoluce a resuscitací jejího kormidelníka je totiž v tom, že přes stále značnou lidovou podporu režimu se disidenti množí geometrickou řadou a mládež si čím dál méně nechává zdát o "planoucím kontinentu", uvažuje komentátor Práva. Takové "vlastizradě" se podle něj kubánská vláda snaží čelit trestním právem, konkrétně novou protidisidentskou legislativou: Všem, kdož předávají informace do zahraničí, spolupracují se zahraničními médii a rozšiřují zahraniční informace, hrozí teď dvacetiletý trest vězení. Právo v této souvislosti podotýká, že za protivládní aktivity jsou vězněny stovky osob, a ptá se, zda by se nehodil monstrproces započatý soudem se dvěma Čechy, "agenty USA". V závěru komentáře vyjadřuje deník Právo naději, že vše skončí úsměvně, tak jako to začalo, že totiž kubánský vůdce dva české, pro změnu "imperialistické mučedníky" Pilipa a Bubeníka nenechá v cele, ale na pokoji.

Poslední události v České televizi (ČT) komentují deníky vesměs v tom smyslu, že šlo o unáhlený krok stávkujících zaměstnanců, kterým se připravili o značnou část sympatií i úspěchu. Když se začalo schylovat k jednání mezi vzbouřenými zaměstnanci a Věrou Valterovou, zmocněnou odstoupivším ředitelem Jiřím Hodačem k řízení televize, nebyl žádný důvod tahat za záchrannou brzdu, míní komentátor Práva. ČT podle něj jasně dokázala, že je to nezastavitelný kolos, který může běžet i bez generálního ředitele, takže Rada ČT vlastně nechybila, když jmenovala Hodače, ale až když mu dovolila prozradit to podřízeným. Televize ostatně běží po celou dobu krize normálně a jediným, kdo ji někdy vypínal, byly radiokomunikace, poznamenává autor. V této souvislosti nesouhlasí s posledními kroky stávkujících zaměstnanců ČT, kteří si k nim vybrali jediný den, kdy se pokud možno nemělo dít vůbec nic. Pocit z dosud bezchybného chodu televize měli podle Práva i ti uvážliví senátoři, kteří se právě ve středu přikláněli k normálnímu projednání zákona o ČT a jeho vrácení sněmovně s pozměňovacími návrhy. Nechat televizi setrvačně běžet, dokud se problém poklidně nevyřeší, však bylo především v zájmu "vzbouřenců", protože v tom je skryto zadostiučinění, dodává komentátor Práva.

Až dosud bylo podle Mladé fronty Dnes možné vnímat postup televizních novinářů a jejich kolegů jako morálně odůvodnitelný pasívní odpor. Tím, že neuznali Jiřího Hodače, vybraného zpolitizovanou radou, zabránili převzetí média veřejné služby úzkou mocenskou skupinou, píše autor. Naopak dosazením vlastního ředitele, byť na několik hodin, podle něj stávkující přešli k mimozákonné akci. Vše nasvědčuje tomu, že se Věra Valterová zuby nehty brání jakékoliv rozumné dohodě, konstatuje dále deník. Jediné, co podle autora komentáře stávkujícím zbývá, je znovu a znovu předkládat své odůvodněné požadavky, a to do doby, než Valterová a další přijmou kompromis nebo až přijde nový šéf ČT, uvádí Mladá fronta Dnes.

Česká republika by měla koncem dubna formálně potvrdit, že se brzy stane členem skupiny nejvyspělejších zemí, začne se výrazně podílet na rozvojové pomoci a přestane sama čerpat zdroje Světové banky (SB). Informují o tom Hospodářské noviny. Během jarního zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) a SB ve Washintonu by podle slov ministra financí Pavla Mertlíka mělo dojít k podpisu dohody o nastoupení do graduačního procesu. Po ukončení přechodného období přestane mít stát nárok čerpat od SB úvěry a zejména bezplatnou technickou pomoc, kterou v posledních letech vláda intenzívně využívá. Od české strany se bude očekávat vyšší finanční, poradenská a expertní pomoc rozvojovým zemím než dosud. Už samotné oznámení o nastoupení do graduačního procesu by podle deníku mělo mít příznivý dopad na hodnocení země. "Očekáváme, že se to promítne do levnějšího přístupu k finančním zdrojům," uvedl Mertlík. O délce graduačního procesu nechtěl ministr spekulovat, neboť jde o záležitost, která se bude teprve dojednávat. Experti SB hovoří obvykle o období několika let, v případě ČR je krajním termínem vstup do Evropské unie, píší Hospodářské noviny.

Právníci a ekonomové ministerstva obrany se budou zabývat problematickými padáky VTP-100 od firmy Anex-Cirus, jejichž používání v armádě nadále zakázal ministr Vladimír Vetchý. Informuje o tom Mladá fronta Dnes. Kontroverzní padáky byly z výcviku staženy před třemi lety po smrti devatenáctiletého výsadkáře. Na neobvyklém kontraktu za 200 miliónů korun podle listu vydělaly jak firma podnikatele Jiřího Andrlíka, která až do konkursu na armádního dodavatele nikdy padáky nevyráběla, tak někteří důstojníci spjatí s touto společností. Tajná zpráva ministerstva obrany založená na posudku Vojenského technického ústavu letectva podle deníku uvádí, že desetina z dodaných padáků by se nikdy neotevřela a většina z nich by měla další vážné potíže. "Padák VTP-100 není v tuto chvíli bezpečný. Odborná komise ministra obrany proto nedoporučuje jeho zavedení do armády. Nemůžeme po vojácích chtít, aby s nimi skákali," prohlásil nový ekonomický náměstek ministra obrany Jaroslav Tvrdík, který už vydal pokyn k reklamačnímu řízení. Firma Anex-Cirus vyhrála výběrové řízení na vývoj padáku VTP-100 a v únoru 1996 doporučilo ministerstvo obrany jejich zařazení do výzbroje. Původně se počítalo v letech 1997 až 2000 s odběrem 2310 padáků, zůstalo ovšem jen u dvou dodávek v roce 1997 a 1998. Výsadkové jednotky je však kvůli technickým problémům nepoužívají. Další koupi padáků za léta 1999 a 2000 armáda odmítla s tím, že vzhledem k reorganizaci a vstupu republiky do NATO původně nasmlouvaný počet této výstroje již nepotřebuje, píše Mladá fronta Dnes.

Problémy, které vyvolalo chvění potrubí turbíny prvního bloku jihočeské jaderné elektrárny Temelín, mají odborníci odstranit do 5. února, píše České slovo a pokračuje: Návrh postupných kroků, které mají chvění v přívodním potrubí turbíny zastavit, bude hotov nejpozději začátkem příštího týdne. Vojtěch Žákovec ze společnosti Škoda Energo, která je dodavatelem turbín pro temelínskou elektrárnu, řekl, že na návrhu v současnosti pracují tři týmy specialistů. "Nejde o vibrace turbíny, které by byly závažnějším problémem, nýbrž vibrace přívodního potrubí," uvedl Žákovec pro deník. Chod 1000 megawattové turbíny je podle něj dobrý. V případě, že by se vibrace potrubí nepodařilo odstranit, snižovala by se jeho životnost a mohly by na něm vznikat drobné netěsnosti. Obsluha zařízení ve středu po poledni zvýšila otáčky turbíny na 1600 za minutu a zhruba po půlhodině až na 3000 otáček za minutu. Pracovníci elektrárny a dodavatelských firem poté zahájili další zkoušky třetí podetapy energetického spouštění a diagnostické zkoušky turbíny. Připraven je rovněž test úplné ztráty napájení vlastní spotřeby, který má prověřit činnost dieselagregátů. Tyto zkoušky budou podle mluvčího elektrárny Milana Nebesáře trvat čtyři až šest hodin. Po jejich ukončení bude reaktor prvního bloku odstaven a celé zařízení podrobí odborníci revizi, která potrvá zhruba tři týdny. Pracovníci elektrárny předpokládají, že do 5. února odstraní i příčinu chvění přívodního potrubí. Po ukončení revize bude energetické spouštění, při němž personál zvyšuje výkon reaktoru, pokračovat podetapou s výkonem reaktoru do 45 procent. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová v úterý řekla, že turbína při současných parametrech není schopna vydržet přifázování k síti déle než 12 až 15 hodin. "Temelínský blok jako celek není dlouhodobě provozuschopný, pokud se nepodaří turbínu vyladit tak, aby její parametry umožňovaly spolehlivý provoz," uvedla Drábová pro České slovo.

Rodiče některých školáků odmítají, aby jejich děti dostávaly k obědu hovězí. Obavy z nemoci šílených krav je dohnaly k tomu, že si zařídili, aby hovězí z jídelníčku jejich dítěte zmizelo, píší Zemské noviny a pokračují: Dvě děti a učitelka si zřejmě z obav z nemoci šílených krav odhlásily obědy ve školní jídelně v Chudenicích na Klatovsku. "O dětech to říci nemohu, ale paní učitelka sdělila, že má strach," řekla vedoucí jídelny Jana Kacerovská. S ohledem na obavy z hovězího pro leden toto maso z jídelníčku vyřadila. Školní jídelny budou zřejmě čelit zvyšujícímu se tlaku rodičů, aby hovězí maso dětem nepodávaly. "Doma ho nekupujeme, ale v jídelně ho dostávají. Vadí mi to a při nejbližších třídních schůzkách na to upozorním," sdělila Ilona Kulíková z Brna, maminka žákyně třetí třídy. Ministerstva, pod která spadají vyvařovny například pro školáky, vojáky či vězně, ale nevydají pokyn, aby bylo omezeno podávání jídel z hovězího. "Nikdo nebude bránit školním jídelnám, pokud si to rodiče budou přát a bude jich většina, aby hovězí maso omezily," řekla Zemským novinám Ludmila Věříšová z ministerstva školství.

A ještě jednou Zemské noviny, které se věnují okouzlujícímu příběhu Madeleine Albrightové - poradkyně, ministryně, šéfky diplomacie. Žádná jiná žena neudělala v Americe tak skvostnou politickou kariéru. Žádná jiná žena se nedostala v americké vládě tak vysoko. Stala se politickou celebritou. Působení Albrightové - dcery československého diplomata Josefa Korbela, v čele ministerstva zahraničí v sobotu skončí. Trvalo čtyři roky. Během této doby hvězda naturalizované Američanky ve Spojených státech pohasla. Ne však v její původní vlasti. Václav Havel ji zmínil jako svou možnou nástupkyni v prezidentském úřadě. Senátor Michael Žatovský uvedl, že by byla tím nejlepším vůdcem čtyřkoalice. Albrightová se zaujetím sledovala dění ve své původní vlasti. Politickou kariéru v rodné zemi, z které odešla s rodiči po únorovém komunistickém převratu v roce 1948, však nechystá, odhadují Zemské noviny.