Přehled tisku

Lidové noviny upozorňují, e policie zmírnila ochranu praského sídla Radia Svobodná Evropa, která byla zavedena po útocích na Spojené státy z 11. září. Policejní hlídky z okolí budovy byly nyní staeny a tomu, aby kolem neprojíděly automobily, brání u jen dopravní značky. Dolo k tomu i navzdory slovům ministra vnitra Stanislava Grosse, e avizované zmírnění bezpečnostních opatření se sídla Svobodné Evropy týkat nebude. Podle mluvčí resortu vnitra Gabriely Bártíkové je ale zmírnění v kompetenci policie. ˝Ke konci minulého týdne byli nai mui částečně staeni z ostrahy kolem budovy Rádia Svobodná Evropa. lo o policisty na příjezdových cestách, ne v bezprostředním okolí budovy,˝ potvrdil mluvčí praské policie Jan Holub. Jedním z důvodů, proč byli policisté staeni, by mohly být peníze. Představitelé meziresortního krizového tábu toti po svém posledním zasedání oznámili, e preventivní ostraha objektů přila státní pokladnu půl milionu korun denně. Termín zavezení paliva do druhého bloku Temelína nebude dodren, uvádějí Hospodářské noviny. Namísto původního termínu na konci letoního prosince se náročná operace podle mluvčího elektrárny Milana Nebesáře zpozdí asi o měsíc. Zhruba před rokem a půl přitom ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr prohlásil, e pokud nebude druhý blok elektrárny zavezen palivem, je připraven ze své funkce rezignovat. "Ministr vdy plnil Slovo, je připraven dát svoji rezignaci premiéru Zemanovi," potvrdila Grégrova mluvčí Anna Stárková. Na prvním bloku elektrárny naopak pokračovalo spoutění bez problémů a obsluha zvedla výkon reaktoru k hranici 75 procent. Podle Mladé fronty Dnes mohou lidé, kteří si po povodních v roce 1997 vzali státní půjčku pro stavbu domů, o svá nová stavení přijít. Pětina z nich toti nestihne stavbu zkolaudovat do čtyř let, jak bylo stanoveno v podmínkách půjčky. "Banka nyní chce, aby stavebníci dodali kolaudační rozhodnutí, nebo budou muset okamitě vrátit půjčku," řekl lidovecký poslanec Tomá Kvapil, který kvůli tomuto problému interpeloval ve sněmovně ministra pro místní rozvoj Petra Lachnita. "Na domech je zástavní Právo. Hrozil by tedy i prodej domu, co by bylo pro rodiny tragické," uvedl dále Kvapil. Po povodni dostalo půjčku do výe 850 tisíc korun od Českomoravské záruční a rozvojové banky více ne pět set lidí. Naprostá větina z nich ji dosud nesplatila. Deník Právo se vrací k případu zadrení uzbeckého disidenta Muhammada Solicha, který je v Praze ve vězeňské vazbě. O jeho vydání do Norska poádal v pondělí ministra Jana Kavana norský ministr zahraničí Jan Petersen. Solich toti u před dvěma lety získal politický azyl v Norsku. Poadavek uzbeckých úřadů na jeho vydání Norsko třikrát odmítlo. Ředitel tiskového odboru ministerstva zahraničí Karel Borůvka uvedl, e Kavan Petersonovu ádost podporuje. Jak Právu potvrdila Solichova advokátka Miroslava Kohoutová, její klient ji v pátek před soudem poádal o azyl i v ČR. Proti vydání Solicha do Uzbekistánu se staví i zmocněnec pro lidská Práva Jan Jařab. Solichovým vydáním do Uzbekistánu by podle něj Česká republika jednala proti Úmluvě o právním postavení uprchlíků z roku 1951. Zda Solich splňuje podmínky vydání do Uzbekistánu, etří nyní praské městské zastupitelství. To zkoumá, zda se Solich dopustil jednání, je je trestné i v ČR. Poté na návrh státního zástupce rozhodne soud, zda je vydání přípustné či nikoliv. Definitivně vak vydání do ciziny povoluje ministr spravedlnosti. Starosta Jeseníků Jiří Krátký je přesvědčen, e místní Romové jsou původci několika případů loutenky, která se objevila v tomto severomoravském městě. Lidové noviny citují z jeho rozhovoru, který otiskl Jesenický týdeník: "Tuil jsem, kde taková nákaza propukne," uvádí v něm starosta Krátký. "Víme, jak tyto romské rodiny laxně přistupují k osobní hygieně. Poradím se s právníkem, zda bychom neměli podat trestní oznámení pro obecné ohroení." Starosta přitom nepovauje své výroky za rasistické. Chce, aby se rozpoutala debata o tom, e by měly městské úřady dostat více Pravomocí k řeení podobných případů. Člen Helsinského občanského shromádění Václav Trojan tvrdí, e Krátkého výroky hraničí s podněcováním k rasové nenávisti. Slova jesenického starosty pobouřila i vládního zmocněnce pro lidská Práva Jana Jařaba, který ho poádal, aby se od nich distancoval. Starostův výrok kritizuje i výkonný místopředseda vládní komise pro záleitosti romské komunity Roman Kritof. ˝Výroky a postoje tohoto typu povauji za zvlá závané proto, e na Jesenicku vyvíjejí aktivitu neonacističtí skinheadi a odehrálo se tam ji několik rasově motivovaných útoků,˝ uvedl Kritof v Lidových novinách. Jak uvádí Mladá fronta Dnes, od Nového roku se čtyřnásobně zvýí bolestné a odkodné za úrazy. A dosud výi finanční náhrady za úraz, který způsobila druhá osoba nebo k němu dolo v práci, určovala vyhláka z roku 1965. Tu od ledna přítího roku nahradí jiná právní norma, kterou po delím otálení podepsal ministr zdravotnictví Bohumil Fier. Jednotlivá poranění v ní jsou ohodnocena určitým počtem bodů. Dosud byl jeden bod za třicet korun, teď bude za sto dvacet. Například bolestné za přeraený nos stoupne z dneních 450 korun na 2400 korun, poranění oka ze 4500 na 24 tisíc. Fier původně nechtěl, aby se lidé mohli navíc domáhat jetě vyích částek u soudu. Nakonec ustoupil a výslovně to umonil u "zvlá výjimečných případů". K vydání nové vyhláky přispěl loňský případ, kdy v rumburské nemocnici ochrnulo po gynekologické operaci několik en. Podle dosud platné vyhláky měly nárok na odkodné od dvou do pětadvaceti tisíc korun. Praské Slovo se pozastavuje nad tím, e homeopatie v České republice nemá uznání. Jsme jedinou zemí na světě, píe list, kde jsou homeopatická léčiva na lékařský předpis. Homeopatii, kterou k léčbě pacientů vyuívají mimo jiné i zhruba dva tisíce lékařů, vyloučila u před čtyřmi lety Česká lékařská společnost pro nevědeckost. Česká komora klasické homeopatice se proti tomu brání. Usiluje například o to, aby léčitelská činnost byla vázanou ivností, ke které musí ivnostník prokázat určité znalosti. Homeopaté by se tak odliili od ostatních léčitelů. Česká homeopatická komora je od letoního roku první homeopatickou organizací ze zemí bývalého východního bloku, která byla ve výcarsku přijata do Evropské rady pro klasickou homeopatii.