Přehled tisku

Z českých novin s datem pondělí 4.prosince 2000 vybírala Evelina Himalová...

Zpochybnění prezidentova jmenování Zdeňka Tůmy guvernérem České národní banky, vládní "kapric s kontrasignací a rýsující se tahanice vedoucí až k Ústavnímu soudu", považují Hospodářské noviny za negativní signál vyslaný potenciálním zahraničním investorům. List poznamenává, že česká ekonomika trpící nedostatkem domácích finančních zdrojů je na přílivu zahraničních investic životně závislá. Trvající konjunktura v západní Evropě, znatelné domácí oživení a pokračující privatizace zatím přílivu zahraničních financí nahrávají, avšak, jak deník konstatuje, existují už v západní Evropě náznaky zmírnění konjunktury a projevují se dopady vysokých cen ropy. "To značně omezuje ochotu investorů z vyspělých zemí jít do rizikovějších investic. A investice do transformujících se ekonomik takové rozhodně jsou. Je tedy potřeba přemýšlet o tom, jak si zájem investorů udržet," podtrhují Hospodářské noviny.


Státní kasa možná přijde o desítky miliard korun, se kterými počítala při prodeji podílů v telekomunikacích, energetice a dalších strategických podnicích. Informuje o tom Mladá fronta Dnes. Jak píše, kabinetu se do cesty připletla novela obchodního zákonu. Vypadlo z ní ustanovení, že když prodává ve firmě majoritní balík stát, nemusí jeho nový majitel nabídnout zbylým akcionářům odkup jejich akcií. Investoři by tak museli počítat s tím, že budou kupovat až sto procent akcií nabízeného podniku. Zájemci o státní balík pak budou při koupi muset očekávané náklady na výkup zbylých podílů promítnout do ceny své nabídky a stát tak dostane za svůj podíl méně než očekával, konstatuje Mladá fronta Dnes.


Deníky přinášejí ohlédnutí za sobotním zasedáním Ústředního výkonného výboru sociální demokracie v Hradci Králové. Uvádějí, že od možného předsednictví upustil Stanislav Gross, a tak zůstal jedinný kandidát, Vladimír Špidla:

Zemské noviny a České slovo považují Špidlovo budoucí předsednictví jen za polovičatou změnu. Asi těžko se ČSSD podaří přesvědčit voliče, že jasně mění svůj politický kurs. I když si Špidla získal kredit pracovitostí a věcností, ze stínu svého předchůdce se bude vymaňovat jen těžko. A navíc, sociální demokracie musí přesvědčit veřejnost, že ČSSD se nerovná Zeman.

Podle Mladé fronty Dnes jde zase jen o další lest. Tandem Špidla-Gross totiž bude nadále reprezentovat zkompromitovanou vládu v čele s Milošem Zemanem, plácající se v bahně neprůhledných obchodů a finančních afér. Gross sice ve své kapitulaci vyzývá k očištění od kariéristů, ale sám ví, že to není možné. A tak než aby riskoval kariéru v boji o prosazení reforem, raději o změně jen mluví.

Lidové noviny se domnívají, že Stanislav Gross si chce prostě jen počkat na lepší příležitost. Jeho prohlášení, že zájem strany mu je víc než kariéra, platí pouze do chvíle, než si uvědomíme, do jaké situace se ČSSD dostala. Její volební propad totiž naznačuje, že příští parlamentní volby asi nevyhraje. Dlouhodobě má ale sociální demokracie dobré vyhlídky a za osm let mohou na Stanislava Grosse čekat růžovější časy.

Podobně to vidí i Hospodářské noviny. Podle nich se Stanislav Gross sice necítí příliš mladý na vedení strany, ale je prostě dobrý taktik. Ví, že kdokoliv přijde po Zemanovi, bude to mít těžké. I když v becherovském oparu, dovedl Miloš Zeman svou stranu do Strakovky hlavním vchodem. Zvládnutí takového dědictví, včetně vnitřního rozdělení strany na zájmové skupinky, by navíc mohlo vést jen k vylámání zubů, píší Hospodářské noviny.


Hospodářské noviny a deník Právo zaměřily pozornost na vládní návrh zákona o právech příslušníků národnostních menšin, který Poslanecká sněmovna v pátek propustila do druhého čtení. Ten má mj. nově definovat národnostní menšinu a lépe zajišťovat v obecné podobě menšinová práva. Jejich ochrana je podmínkou vstupu republiky do Evropské unie. Jak uvádí Právo, na jeden z ústavních nedostatků poukázal lidovecký poslanec Cyril Svoboda, který kritizoval zúžení národnostní menšiny na občany České republiky, když podle českého ústavního pořádku rozhoduje každý o své národnosti svobodně a když příslušnost k národnostní či etnické menšině nesmí být nikomu, tedy ani cizinci na újmu. Zákon trpí mnoha dalšími neduhy z hlediska ústavnosti. Není například odstraněno dosud platné, avšak dnes už politicky nepřijatelné rozlišování mezi menšinami "národnostními" a "etnickými", uvádí deník Právo.


Zemské noviny a České slovo píší o chybě Krajského obchodního soudu v Praze. Podařilo se mu porušit zákon o ochraně osobních údajů. Zveřejnil totiž osobní údaje, především ale rodná čísla pěti set věřitelů společnosti NPI Invest Group. Ta pod slibem vysokých úroků vylákala od lidí téměř milardu korun. Protože závazkům nedostála, byla poslána do konkurzu. Soudu za porušení zákona hrozí jako právnické osobě až desetimiliónová pokuta, konstatují Zemské noviny a České slovo.


Česká chirurgická společnost na svém víkendovém shromáždění varovala, že kvůli limitu služeb nebude mít od ledna kdo operovat. Uvádí deník Právo s tím, že nový zákoník práce stanovuje lékařům limit přesčasů na 416 hodin za rok a pohotovost na 400 hodin za rok, přičemž chirurgové slouží běžně až trojnásobek. Lékaři se obávají, že kvůli nedostatku personálu na služby tak dojde ke kolapsu oddělení. Jak ale Právuřekl ministr zdravotnictví Bohumil Fišer, taková situace nehrozí. Podle něj půjde spíše o určitou prověrku manažerských schopností ředitelů.


Mladá fronta Dnes si všímá děr v novém zákonu o matrikách. Podle něj nemusí matka při žádosti o rodný list dítěte prokazovat, že skutečně porodila. Zvyšuje se tak riziko zneužití sociálních dávek a obchodu s novorozenci. Tento problém se zvýrazňuje tím, že roste počet žádostí o porod doma. Matrikáři sami potvrzují, že domácí porody jsou zneužitelné a že sami nemají šanci podvod odhalit. Z pohledu úředníků ministerstva vnitra by sice mohli podezřelé rodiče prověřit, ale výslovně uvedené v zákoně to není. Otevírá se tak možnost, jak by například manželé marně toužící po dítěti mohli legalizovat nezákonně nabytého potomka. Podle Mladé fronty Dnes k tomu stačí, aby se domluvili s těhotnou ženou, která dítě nechce.


Stejný list - Mladá fronta Dnes - se vrací ke kauze finančních podvodů, spáchaných vojáky vyslanými na Balkán. Téměř padesátka důstojníků falšovala několik let cestovní příkazy a účtenky při výjezdech do Chorvatska či Bosny a Hercegoviny. Tam měli mimo jiné kontrolovat, jak čeští vojáci v mezinárodních jednotkách hospodaří a dodržují normy. Ve výkazech si pak důstojníci přepisovali například zkratku chorvatské měny na DM, či upláceli recepční, aby jim vystavili vyšší účtenky za nocleh. Ministerstvo obrany se pokoušelo aféru zlikvidovat v tichosti, a hříšníci měli dokonce šanci na podmíněné zastavení trestního stíhání. K tomu však nedojde. Českokrumlovské státní zastupitelství, pod které spadá základna mírových sil, všechny důstojníky až na jednu výjimku zažalovalo, píše Mladá fronta Dnes.