Přehled tisku

Výběr z českých deníků s datem 29. listopadu připravil Josef Kubeczka.

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, který v odvolacím řízení potvrdil osvobozující rozsudek nad bývalým výkonným místopředsedou Občanské demokratické strany Liborem Novákem, rozebírají komentátoři většiny českých deníků. Novák čelil obžalobě, podle níž připravil stát na daních o více než milión korun tím, že nechal v daňovém přiznání ODS za rok 1995 rozepsat dva sponzorské dary na více dárců, než kolik jich bylo ve skutečnosti.

Mladá fronta Dnes sice připouští, že podle práva Novák nespáchal daňový podvod, ale je podle listu vinen morálně a politicky. Morální smysl zdůvodňuje Mladá fronta Dnes tím, že buď Novák o rozepsání sponzorského daru na jména Bács a Sinha věděl a nadřadil zájmy své strany nad zájmy státu i nad pravidla fair play, nebo nevěděl a konal svou práci liknavě a choval se jako nezodpovědný flákač. V politickém smyslu podle deníku Novák sice vzal vše na sebe a odešel ze strany, tajení ale nakonec přivodilo rozštěp strany. Co však hůře: lhaní voličům a povyšování strany nad zákon se stalo i díky Novákovi společenskou normou. Tou vinou budou trpět i nové generace politiků. Byl to Novák, kdo zavinil, že převážná většina lidí považuje politiku za špinavou věc, konstatuje Mladá fronta Dnes.


I když soud potvrdil, že neexistují dostatečné důkazy o tom, že Novák vědomě zfalšoval daňové přiznání ODS, neznamená to podle Českého slova, že se nic nestalo. Předmětem soudního jednání totiž nebylo, kam se poděly mnohem větší sumy podezřelých peněz, které do ODS přišly. Nejednalo se ani o tajném zahraničním kontu ODS. Přitom v Novákově případě šlo jen o "pár" stovek tisíc korun, v případech zpochybněných privatizací či tajného konta ODS o desítky až stovky miliónů korun, uvádí list. Podle něj soud nenese vinu na tom, že se nepodařilo objasnit nejasné sponzorování ODS."Soud může rozhodnout o případech, které mu předá státní zástupce. Z celé kauzy podivného hospodaření ODS státní zástupce spolu s vyšetřovatelem nedokázali soudu předložit nic jiného než právě Novákovo krácení daně, konstatuje list. I když Novák i ostatní představitelé ODS jsou nyní před zákonem čistí, na financích ODS pachuť podezření zůstala, končí České slovo.


Také podle Lidových novin si z celého případu odnese špatné vysvědčení právě policie a státní zastupitelství a nikdo z nich nesmyje podezření, že vycházejí vstříc politické objednávce. Ve vzrušených časech po Klausově vynucené demisi každodenní "informační úniky" z policejních zdrojů, v opozičně smluvní éře naopak nenápadné umdlévání policejních ivestigativců a konečně pardon pro Nováka, míní list. Soudní verdikt má tedy podle Lidových novin dvojí vysvětlení. Buď státní orgány podléhaly duchu doby, když si žádala Klausovu krev, nebo později sekretariátům stran opoziční smlouvy. Je ještě horší možnost: že platí obojí, dodává list s tím, v roli hlavního poraženého je stát. Byl-li Novák opravdu vinen, stát selhal, protože ho nedokázal usvědčit, soudí Lidové noviny.


Možný vývoj úrokových sazeb v souvislosti s personálními změnami v České národní bance a s ohledem na současné prognózy hospodářského vývoje naznačují Hospodářské noviny. Autorka komentáře připomíná, že nové bankovní radě je vytýkáno jednobarevné zaměření na neoklasickou ekonomickou školu, která mimo jiné prosazuje i přísnou měnovou politiku. Míní ale, že ke zvýšení úrokových sazeb by bankovní rada musela mít vážné důvody. Připomíná faktory, které by ke zvýšení úrokových sazeb mohly vést a poznamenává, že pokud se žádný z nich nebude zhoršovat, nemá centrální banka důvod k zásahu. Řada věcí ale naznačuje, že se negativní trendy v ekonomice prohloubí. Především půjde o větší tlaky na cenovou hladinu, které se začínají objevovat na poptávkové straně. A to zejména v případě mzdových vyjednávání na příští rok - odbory například již nyní požadují desetiprocentní platový nárůst v roce 2001. Rovněž schodek obchodní bilance čeká zhoršení - hrozbou je silný kurs a očekávané zpomalení růstu evropských ekonomik, na jejichž trhy náš vývoz směřuje především. Vývoj státních financí také není příznivý, čeká se zhoršení deficitu veřejných financí, upozorňuje list. Soudí ale, že pokud by centrální banka přikročila ke zvýšení sazeb už nyní, reagovala by na možné signály o zhoršení ekonomického vývoje předčasně, mohla by vzbudit paniku na měnových trzích a reálně by mohla zpomalit ekonomický růst. Když s tímto krokem počká, udělá dobře. Dlouho ale čekat nemůže: Menší a rychlejší zákrok je lepší než větší se zpožděním. Vše zatím nasvědčuje, že ČNB ke zdražení peněz nejpozději v příštím roce přistoupí, konstatují Hospodářské noviny.


O minulosti válečného zločince Wernera Tuttera, který byl za druhé světové války příslušníkem jednotek SS a v 50. letech byl získán pro spolupráci s komunistickou Státní bezpečností, bylo zřejmě informováno více lidí. Podle Mladé fronty Dnes není ani vyloučeno, že příkaz nevydat německé justici dokumenty o Tutterových zločinech přišel z nejvyšších míst tehdejší KSČ. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) v této souvislosti již podal návrh na obžalobu Jaroslava K. a Jaroslava D. Ti jsou podezřelí, že jako členové někdejší vládní komise ČSSR pro stíhání válečných zločinců, nezákonně zařídili, aby německým orgánům nebyly předány dokumenty o zločinech Tuttera. "Ovšem okruh lidí, kteří o Tutterovi věděli, byl určitě širší," potvrdil Mladé frontě Dnes náměstek ředitele ÚDV Pavel Bret. "Například bezpečnostní třinácté oddělení ÚV KSČ si běžně zvalo šéfy rozvědek. Ale protože tyto konzultace byly mnohdy v rozporu se zákonem, žádné záznamy o nich neexistují," řekl listu historik Zdeněk Vališ. Podle Breta ÚDV nemá žádné písemné dokumenty o spoluvině dalších osob. ÚDV obvinila Jaroslava K. ze zneužití pravomoci veřejného činitele již na počátku roku. ČTK tehdy zjistila, že stíhaným je Jaroslav Klíma, který v 60. letech zastával funkci náměstka ministra vnitra ČSSR. Stíhaný Jaroslav D. byl v 60. letech prvním náměstkem generálního prokurátora ČSSR. Podle ÚDV se měl Klíma v červenci 1966 zasadit o to, aby bylo zastaveno trestní stíhání Tuttera, Jaroslav D. pak měl jeho písemnou žádost o zastavení stíhání schválit. Tutter byl od roku 1944 zástupcem velitele zvláštní protipartizánské jednotky SS, která se na Slovensku podílela na vyhlazovacích akcích v prostoru Trenčianských Teplic, jako bylo vypálení pasek Ploštiny a části obce Prlová. V roce 1948 Lidový soud v Bratislavě Tuttera odsoudil k šesti letům vězení, v roce 1953 byl pak ve vězení získán pro spolupráci s StB. Zemřel v roce 1983 v Německu.


Vyšetřovatel Oldřich Šulák, který se dosud zabýval případem rakouské firmy podnikatele Baraca Alona B.C.L. Trading, jež způsobila Komerční bance (KB) osmimilardovou ztrátu, nastoupí od Nového roku právě do této banky. Ta oslovila Šuláka s nabídkou zaměstnání sama. Píše to deník Právo s odvoláním na zdroj blízký bance. Tisková mluvčí KB Marie Růžičková ale nechtěla informaci komentovat. Podle listu se bývalý vyšetřovatel stane ředitelem právně bezpečnostního útvaru banky, který se bude zabývat praním špinavých peněz. Plat Šuláka by se měl podle zdroje Práva pohybovat měsíčně kolem 150.000 korun. "Pan vyšetřovatel Šulák ještě dochází do práce, na té kauze ale nepracuje. Musí dočerpat ještě dovolenou, takže předpokládám, že na ni brzy nastoupí," řekl listu ředitel pražského úřadu vyšetřování Zdeněk Janíček. Podle něj vyšetřování případu KB převzal nově vzniklý odbor Úřadu vyšetřování ČR zabývající se vyšetřováním korupce a závažné hospodářské činnosti.


K novelizovanému zákonu práce, který mj. omezuje přesčasové hodiny, se vracejí Lidové noviny. Autor komentáře upozorňuje, že se stát "proevropským" zákoníkem rozhodl chránit pracující proti jejich vůli a že pro zaměstnavatele i zaměstnance to znamená hromadu potíží. Nemocnice, dráhy, atomové elektrárny - tam všude hrozí provozní problémy. Vrásky na čele mají ředitelé i řadoví zaměstnanci. První proto, že nevědí, jak zajistí chod svých podniků, druzí se obávají, že přijdou o část svých výdělků. Tak to dopadá, když se stát vměšuje do soukromých záležitostí, píše list a připomíná varování liberálních ekonomů, že nový zákoník práce je byrokratickým chomoutem, který bude dusit ekonomiku. Kabinet odrážel kritiku tvrzením, že plní podmínky Evropské unie. Jenomže taková Velká Británie na rozdíl od nás členem unie je, a přesto vsadila v pracovních vztazích na smluvní volnost. Odměnou jí byly nižší nezaměstnanost a vyšší hospodářský růst. Z toho plyne poučení: nevěřme tomu, že pod lákavou visačkou "Made in Brusel" se nám vždy nabízí to nejlepší zboží, uzavírají Lidové noviny.


Střední zdravotnické školy v České republice zaniknou, uvádí Mladá fronta Dnes s odvoláním na Růženu Černou z ministerstva školství. "Proměna vzdělávání zdravotnického personálu, to je velmi složitý problém, na kterém nyní pracujeme spolu s ministerstvem zdravotnictví. Vše se odvíjí od požadavku Evropské unie (EU) na vyšší vzdělávání zdravotních sester," připustila Černá, která má tuto problematiku na starosti. V EU platí, že všeobecné zdravotní sestry a porodní asistentky musí před tím, než získají odbornou specializaci, projít středoškolským vzděláním ukončeným maturitou. Teprve poté mohou být přijaty ke studiu na vyšší škole se zdravotnickým zaměřením. Česká republika je jedinou zemí, kde je dosud možné studovat zdravotnickou školu již od 15 let. Podle Černé ale není zatím nic hotového. Tomu odpovídá i fakt, že návrh zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, který připravilo ministerstvo zdravotnictví, tuto problematiku neřeší. EU již před časem vydala doporučení pro takzvaná chráněná povolání, mezi které patří i zdravotní sestry. Podle doporučení by se měla dívka na tuto specializaci hlásit nejdříve v 18 letech. Studium příslušného oboru pak musí trvat nejméně tři roky. Evropská komise dokonce říká, že 40 procent zdravotních sester má získat vysokoškolský diplom, ostatním postačí diplom z vyšší odborné školy, uvádí Mladá fronta Dnes.