Přehled tisku

Z českých deníků s datem úterý 12.12.2000 vybírala Evelina Himalová.


Všechny české deníky komentují výsledky dosažené na summitu Evropské unie v Nice. Evropská unie se v pondělí nad ránem po intenzívních jednáních na nejvyšší úrovni dohodla na reformě svých institucí, a vytvořila tak základní podmínku pro rozšíření. Česko má v Radě ministrů získat dvanáct hlasů. Všechny čtyři velké země EU - Německo, Francie, Velká Británie a Itálie budou mít od roku 2005 po 29 hlasech.

Deník Právo se ptá, zda si malé země polepšily. Německo dosáhlo podle něj vůdčího postavení nikoli počtem hlasů, ale klauzulí, která umožňuje vetovat jakékoli rozhodnutí států s kvalifikovanou většinou hlasů, pokud počtem svého obyvatelstva nedosáhly 62 procent populace celé EU. "Německo s 82 milióny obyvatel se potom může dohodnout se dvěma dalšími velikány anebo v roli kvočny s celým hejnem menších kuřat. Kdo se historicky vyvinul v malý národní stát a kdo zanedbával populační politiku, bude mít smůlu," píše list. Podle něj velké země tedy dokázaly prosadit své zájmy - Francie v oblasti kultury, Británie v otázce daní, kontroly hranic či obrany. Deník poukazuje dále na rozpor v deklaracích politiků, že patnáctka by se mohla rozšířit už v roce 2004, a platností smlouvy z Nice až od ledna 2005. Ta navíc musí projít zdlouhavým procesem ratifikace v národních parlamentech. "S určitostí lze tvrdit snad jen to, že malí zůstanou tím, čím vždycky byli," uzavírá Právo.

Zemské noviny a České slovo konstatují, že kandidátské země mohou být s výsledky summitu spokojeny právě díky příslibu rozšíření ještě před rokem 2005. Také tyto deníky však soudí, že nejspokojenější mohou být čtyři velké země. "Napínavé psychodrama svou složitostí mohlo vyvolávat u kandidátů otázku, zda vůbec stojí za to do takového spolku vstoupit. Unie ale určuje pravidla na trhu, kam směřuje skoro 70 procent našeho vývozu a odkud přichází většina dovozu. Už jen proto bude výhodnější mít v unii své slovo," uzávírají Zemské noviny a České slovo.

Lidové noviny oceňují zprostředkovatelskou roli Francie, která jako předsednická země summit hostila a která dokázala všechny ostatní po vyčerpávajících jednáních donutit k dohodě. "Francie sklízí vavříny zaslouženě. Jako země, která je často právem podezírána ze zdržování vstupu nových zemí, totiž dokázala ustoupit a přimět k ústupkům i ostatní země. Výsledkem je dohoda, která přijímání nováčků skutečně umožní, a jasná zpráva pro kandidátské země: chceme vás v unii, počítáme s vámi," píše deník.


Na konci letošního 3. čtvrtletí dlužily podniky v České republice svým zaměstnancům na mzdách oficiálně 684 miliónů korun. S odvoláním na údaje Českého statistického úřadu o tom informují Hospodářské noviny. Podle nich však může být skutečnost ještě horší. "Uvedená čísla jsme nikde nepublikovali, protože statistika je pravděpodobně značně podhodnocená a dopátrat se pravdy nemáme prakticky šanci," řekla deníku vedoucí oddělení statistiky práce a mezd Českého statistického úřadu Anna Porubská. Do sledování jsou zahrnuty pouze podniky, které zaměstnávají více než 100 lidí a předpokládá se, že v součtu s malými firmami by celková výše dlužných mezd mohla vzrůst až na jednu miliardu korun. Spolehlivost zpochybňuje také fakt, že podniky do výkazů uvádějí jen to, co samy uznají za vhodné. Úřady práce vyplatily do konce října na dlužných mzdách zaměstnancům 77 miliónů korun, Ministerstvo práce a sociálních věcí na tyto účely počítalo pro letošní rok s částkou 700 miliónů korun. Aktuální statistika o tom, kolik peněz Úřady práce průběžně vyplácejí, zatím neexistuje, proto zjištěné údaje nemusejí být zcela přesné. Se zřízením samostatného účtu dlužných mezd počítá Ministerstvo práce a sociálních věcí až od příštího roku, píší Hospodářské noviny.


Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě-Porubě, která se dostala v posledních dvou letech do středu zájmu kvůli aféře s transplantacemi lidských orgánů, prohrála v pondělí soudní spor s bývalým vedoucím transplantačního centra Rudolfem Michalským. Okresní soud rozhodl, že Michalského výpověď z nemocnice je neplatná. Uvádí to Mladá fronta Dnes. Michalský byl jedním z předních odborníků a jako první v Ostravě transplantoval játra a ledviny. Koncem roku 1998 se ale vyhrotil spor mezi přednostou zdejší chirurgické kliniky Antonem Pelikánem a 15 chirurgy, kteří zpochybnili jeho profesní kvality. Tehdejší ministr zdravotnictví Ivan David sice Pelikána později odvolal, ale mezitím už bývalý ředitel nemocnice Jaroslav Lux postihl lékaře, kteří si stěžovali na nadřízeného. Michalskému vedení zakázalo vstup na chirurgickou kliniku. Spolu s ním byli propuštěni další dva chirurgové. Ti, jak dále píše deník, vyhráli soud s nemocnicí již před několika týdny a zpět mají nastoupit v únoru.


Stejný list - Mladá fronta Dnes - informuje, že vydavatel Michal Zítko, který letos pustil do prodeje překlad knihy "Mein Kampf", odešel od soudu s podmíněným trestem tři roky vězení. Za podporu a propagaci hnutí směřujících k potlačení práv a svobod občanů dostal i dvoumiliónovou pokutu. Zítko od června, kdy byl kvůli spisu Adolfa Hitlera obviněn, trval na tom, že vydáním knihy nepropagoval nacismus. "Vydal jsem ji jako historický dokument. Potěšilo mě, že to splnilo svůj účel. Učí se podle ní a studuje," zopakoval u soudu. Trestní senát nicméně došel k názoru, že zákon porušen byl - i když "jen" v nepřímém úmyslu, píše Mladá fronta Dnes.


Dozorci z věznice ve Valdicích na Jičínsku, kteří dohlížejí na dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka, se pojedou školit do vězení Mírov na Šumpersku. Zemské noviny a České slovo píší, že Kajínek je ve Valdicích jediným doživotně odsouzeným vězněm. Zdejší dozorci se s odsouzenými na doživotí setkávali naposledy za minulého režimu, a v Mírově mají v této oblasti získat zkušenosti. "Naši dozorci a zejména jejich nadřízení, kteří budou v tomto oddělení vykonávat službu, se pojedou seznámit s některými aspekty výkonu trestu na Mírov. Pak si tamní zvyklosti upravíme na naše podmínky, popřípadě si je vylepšíme," řekl Zemským novinám a Českému slovuředitel valdické věznice Karel Kocourek.


Domácí silniční síť zřejmě zůstane příští rok bez peněz. Jak od odborářů dopravy zjistily Zemské noviny a deník České slovo, Státní fond dopravní infrastruktury nemá potřebné miliardy korun a zřejmě je ani mít nebude. Za to, že jsou silnice sjízdné, lze tedy děkovat příznivému počasí. Kdyby napadl sníh, dojdou brzy posypové hmoty a na nákup nových nebudou finance. Ministr dopravy a spojů Jaromír Schling chce dokonce odvolat generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic Jaroslava Čiperu. Mezi uchazeči o tuto funkci je podle deníku vedoucí poslanecké kanceláře premiéra Miloše Zemana v Ostravě Jaromír Kuča.