Přehled tisku

Výběr z tisku s datem 15.6. připravila Kateřina Brezovská.

Komentáře deníků se věnují především výskytu takzvané nemoci šílených krav v České republice.

Mladá fronta Dnes píše, že obavy z nemoci i přes ujišťování odborníků jsou na místě. Ty se netýkají jen masa samotného, ale i výrobků z něj. Mohou totiž obsahovat suroviny, kterou jsou z hlediska nemoci šílených krav považovány za rizikové. Pokud tedy riziko BSE existuje, spíš než v hovězím steaku se skrývá ve zpracovaných potravinách. Ty nejrizikovější části hovězího dobytka, například mozek, mícha - jsou sice z potravinového řetězce vyloučeny, nicméně listina zakázaných částí se stále rozšiřuje. V nejbližších dnech přibudou k zakázaným surovinám například hovězí střeva a maso seškrabávané z kostí, které se až doposud směly používat. Spotřebitel navíc nemá jistotu, že zpracovatelé masa všechny zákazy dodržují. Teprve dlouho poté, co se ve Velké Británii objevila BSE, se Britové dozvěděli, že hovězí mozek byl přidáván i do dětské výživy. Jednoduchá rada, jak bychom měli nakupovat potraviny v době, kdy hrozí BSE, neexistuje. Spíš je dobré vědět, s jakým rizikem a kde musíme počítat, píše Mladá fronta Dnes.

Lidové noviny dodávají, že obrovský zájem o své produkty zaznamenávají v poslední době takzvaní ekologičtí farmáři. Mnozí lidé v obavě před nemocí šílených krav přestávají důvěřovat velkochovům. Podle nich je bezpečnější nákup masa od drobných chovatelů, především od těch, kteří garantují chov zvířat ekologickým způsobem. Farmáři tvrdí, že nárůst poptávky zaznamenávají v poslední době i v případě hovězího. List konstatuje, že zvýšený nákup "přímo od sedláka" ale nepramení jen z rostoucí důvěry v takzvané ekozemědělství. Jihočeský ekofarmář Jiří Marek říká, že ani ekologický certifikát ještě neznamená stoprocentní záruku, že sedlák skutečně chová zvířata ekologickým způsobem. Celá řada lidí ale prostě hledá pro nákup masa a dalších zemědělských výrobků konkrétní farmy, jejichž majitele zná a domnívá se, že jim může důvěřovat. Farmáři, kteří se mohou chlubit ekologickým chovem, musí pro používání příslušného certifikátu splňovat příslušná kritéria týkající se jak krmení zvířat, tak podmínek jejich života. Tolik LN.


Zemské noviny si všímají zastavení trestního stíhání bývalého premiérova poradce Vratislava Šímy, který byl autorem dokumentu Olovo, jež měl zdiskreditovat Petru Buzkovou. Podle listu má tento politický skandál, který vznikl přímo na Úřadu vlády typicky českou dohru - do ztracena. Autor špinavé pomluvy je sice vinen, ale jen málo, takže to ani nestojí za trest, uvádějí listy a tento vývoj kauzy považují za zajímavý signál před blížícími se parlamentními volbami. Plivat a pomlouvat můžete, pak ale musíte vyhrát volby. Od opozice je na městské státní zastupitelství přece jen delší cesta, než z vládních křesel, konstatují Zemské noviny v závěru komentáře.


Deník Právo píše, že Česko zřejmě čeká další vlna masového odchodu Romů do zahraničí. Vyplývá to z výroků zástupců řady romských organizací. Jako hlavní důvod odchodu vesměs uvedli nemožnost sehnat v ČR práci. Letos postupně opustilo Ostravu už asi šedesát romských rodin," řeklPrávu předseda Romské občanské iniciativy v Ostravě Josef Facuna. "Romové vůbec nemají šanci tady sehnat práci," stěžuje si s tím, že by jako podnikatel chtěl řešit nezaměstnanost Romů v Ostravě, ale nedostává zakázky. "Další se chystají vystěhovat z Mostecka," tvrdí romská poradkyně okresního úřadu Iveta Millerová. Hovoří se až o čtyřiceti rodinách. Míří do Anglie a Irska, zemí s nižší nezaměstnaností než ČR, ale paradoxně i do Španělska, kde je bez práce víc než 13 procent obyvatel v aktivním věku. "Podle zpětných informací si několik desítek těch, kteří z okresu odešli loni, polepšilo. Našli práci v přístavních městech při zpracování ryb," řekla Právu Millerová, která odjezdy Romů komentuje slovy: "Je to jejich svobodné rozhodnutí, od toho se přece otevřely hranice." Unie má ale na výpravy českých Romů za lepším svůj názor. A nezaměstnanost jako argument pro azyl nebere. Britský velvyslanec v ČR David Broucher Právu sdělil, že předsedu Sdružení Romů města Mostu Josefa Siváka písemně upozornil na imigrační a azylová pravidla ve snaze předejít zbytečným cestám. Podle britského ministerstva vnitra nemá žádný český občan na azyl v Británii nárok, žadatelé z ČR jsou automaticky zadrženi a posláni do speciálního střediska, kde se o jejich žádosti rozhodne během týdne. Podmínky pro získání pracovního povolení jsou podle velvyslance ovšem natolik přísné, že je velmi obtížné splnit je v sedmi dnech. "Pokud neuspějí, jsou deportováni domů, s méně penězi a do situace, která je pro ně nevýhodnější než před odjezdem," upozornil velvyslanec.


Na otázku Jak se jmenuje současný "problém" školství snad na celém světě? Mladá fronta Dnes odpovídá: Ženy. V učitelských sborech základních škol suverénně kralují: ve Velké Británii, v Česku, na Slovensku či v Kanadě obsadí muži maximálně dvě místa z deseti. Situace není o mnoho lepší ani na středních školách, kde jsou jen čtyři z deseti vyučujících muži. Tato čísla vyplývají z každoroční srovnávací studie školských expertů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj jejíž letošní verze byla zveřejněna v těchto dnech. Z třicítky zemí, jež se studie zúčastnily, patří Česko k těm s vyšším zastoupením žen, navíc nezřídka starších. Například na druhém stupni základních škol jich ve věku nad šedesát let je více jen ve Finsku a na Filipínách. "Není to dobrá zpráva. Klukům budou chybět mužské vzory. Později mohou mít potíže s identitou," míní psycholog Zdeněk Matějček. Jenže učitele-muže to do škol netáhne: podle školského znalce Jana Kouckého dosáhl už v roce 1948 podíl žen ve školství úrovně přes 55 procent. "Zatímco obecně se počet žen mezi zaměstnanci za posledních padesát let zvýšil o padesát procent, ve školství jich přibylo o čtyři sta pět procent," řekl Koucký Mladé frontě Dnes.


Také Lidové noviny si všímají výzkumu Organizace pro hospodářskou spolupráci podle kterého je Česko zemí s druhým nejvyšším počtem maturantů v Evropě. Z výzkumu vyplývá, že více středoškolsky vzdělaných lidí ve věku od 25 do 34 let má v Evropě pouze Norsko, ve světě předstihne Česko již jen Japonsko a Korea. Tím ovšem výčet úspěchů českého kolství končí. Ostatní data už nejsou tolik příznivá. Snaha zvýšit počty přijímaných studentů vedla totiž podle statistiků OECD k tomu, že se náklady na výchovu jednoho studenta mezi lety 1995 až 1998 snížily až o deset procent. Podle zprávy patří Česko k zemím, které sice výdaje na školství zvyšují, ale růst investicí neodpovídá ekonomickému růstu. Ipřes stále vyšší počty studentů dosáhne vysokoškolského diplomu jen jeden ze šesti absolventů středních škol. České vysoké školství se tím řadí na úroveň Maďarska či Mexika. Experti OECD přitom upozorňují, že spolu s rostoucím vzděláním se zvyšují šance jedince a méně hrozí nezaměstnanost. Podle jejich zjištění je nezaměstnanost mužů bez maturity mezi 30 až 44 rokem třikrát větší než u mužů s akademickým titulem a dvakrát vyšší než u maturantů.


Nová metoda léčby rakoviny, takzvaná devitalizace, není samospasitelná ve všech stadiích nemoci, píše Mladá fronta Dnes. Několik pacientů v poslední fázi choroby navzdory operaci zemřelo. Takový je dílčí závěr dvou ze čtyř pracovišť, která tuto metodu testují. V Praze na Bulovce zemřeli dva ze čtrnácti pacientů, v Masarykově onkologickém ústavu v Brně další dva z dvanácti. Nádor se v daném místě zmenšil, ale okraje přežívaly dál. Na vzdálené metastázy neměla zatím léčba žádný vliv," uvedl ředitel ústavu Jan Žaloudík. Ani zmíněná úmrtí však zatím ještě nevypovídají o účinnosti metody jako takové. Experiment s devitalizací spíš naráží na vlastní meze. Vědecká rada ministerstva zdravotnictví jej totiž povolila jen u pacientů v konečné fázi nemoci, kdy už není jiná léčba a po těle jsou rozesety metastázy. Navíc souhlasila jen s podvazováním metastáz, nikoli původního nádoru, jak to předpokládal objevitel metody Karel Fortýn. Důvodem byla snaha při experimentu co nejméně riskovat případné poškození pacientů. Většina pacientů nadále žije, i když, jak řekl přednosta chirurgické kliniky nemocnice na Bulovce František Antoš, ani u nich zatím metastázy nezmizely. Lékaři nevylučují, že se efekt metody může teprve dostavit.