Přehled tisku

Výběr článků z denního tisku s datem 5. března 2001 připravila Milena Štráfeldová.


Česká republika má podle Mladé fronty Dnes pověst nejméně průhledné evropské země. Žebříček nejméně transparentních právních a ekonomických systémů světa vedou Čína a Rusko. Vyplývá to z průzkumu konzultantské firmy PricewaterhouseCoopers, jejž zveřejnil týdeník Economist. Index neprůhlednosti sestavili ekonomové podle toho, jak na transparentnost působí právní systémy a regulace, makroekonomická a daňová politika, účetní standardy a praktiky nebo korupce na kapitálových trzích. Nejtransparentnějšími zeměmi jsou Singapur a Spojené státy, kde se hodnota indexu pohybuje kolem 30 bodů. Dobře jsou na tom Chile, Británie, Hongkong, Mexiko, Itálie a Maďarsko. Nejhůře jsou na tom naproti tomu Čína a Rusko s 80 body a Turecko, Jižní Korea a Česko se 70 body. Následují Rumunsko, Keňa, Ekvádor, Thajsko nebo Guatemala.

Podle Práva běží v sociální demokracii neformální debata o tom, zda překročit jedno z největších tabu ČSSD. Tím je zákaz centrální spolupráce s komunisty, přijatý na bohumínském sjezdu sociální demokracie v roce 1995. Někteří významní činitele ČSSD jsou nakloněni diskusi o rezoluci na dubnovém sjezdu, jiní to rozhodně odmítají. Nová debata o možnosti spolupráce s komunisty je spojena s chystaným založením levicové platformy ve straně. Šéf sociálně demokratických poslanců Zdeněk Škromach uvedl, že je legitimní na sjezdu debatovat o tom, aby stranické orgány nezakazovaly spolupráci s žádným politickým partnerem. Sám Škromach se nehlásí do levicové frankce, nicméně její vznik považuje za možný. Stejný postoj zaujímá další kandidát na místopředsedu strany, ministr zahraničních věcí Jan Kavan. Jeho podporu by měla skupina, která by uvnitř strany podnítila diskusi o tom, jak zachovat levicový charakter ČSSD, jak vnímat problémy lidí zvláště v malých obcích a jak jim pomoci. Kavana prosazuje formující se sociálně demokratické levicové křídlo jako svého člověka do vedení strany. Kavan však popřel, že by chtěl být lídrem jakékoliv platformy. Plně by ji však podpořil, kdyby byla založena na solidaritě, sociální spravedlnosti, svobodě a samosprávě.

Lidové noviny informují o další odstávce Jaderné elektrárny Temelín, a to pouhý týden po jejím spuštění. Společnost ČEZ se totiž rozhodla, že pravděpodobně v úterý 6. března zastaví jadernou reakci na reaktoru, aby mohla upravit regulační ventily, jimiž se reguluje přívod páry k turbíně. Více než měsíc přitom byla elektrárna odstavena z důvodu nepřípustných vibrací na parovodu. Práce na ventilech by přitom měla trvat zhruba šest dnů.

Mladá fronta Dnes se v komentáři nazvaném "Zločin a trest na domácí způsob" zamýšlí nad současnou nechutí zabývat se zločiny komunismu a trestat je. Zdá se, že úměrně tomu, jak narůstají další a další odhalení o zločinech, jichž se minulý režim dopouštěl, klesá chuť se s jejich pachateli po právu vypořádat. Zločiny komunismu tak budou stále častěji nepotrestány. Pro trestání nacistických zločinů hned po válce však platil přísný metr. Přísnost k "cizím" byla po pádu nacismu stejně bezbřehá jako benevolentnost k "vlastním" po pádu komunismu. O tom, že se viníci od sebe tolik lišili, přitom můžeme pochybovat čím dál méně. Předlistopadové Československo vědomě krylo válečné zločiny, bralo vězenkyním děti, režim registroval Židy a bez skrupulí k tomu využíval seznamů gestapa. Pro soudní procesy v padesátých letech byli speciálně školení právníci, kteří dokázali posílat lidi na smrt podle litery tehdejšího zákona, a ještě v osmdesátých letech příslušníci tajné bezpečnosti týrali katolického duchovního. Nová a nová zjištění posouvají náš názor na komunismus o další krok blíže ke srovnání s nacismem. Oba sytémy měly více styčných ploch, a to navzdory nenávisti, kterou jeden vůči druhému navenek šířil. Její příčinou nebyly protikladné hodnotové žebřičky, ale naopak fakt, že byly shodně vystavěny na lidském strachu a vzájemné nesnášenlivosti. Za konkrétní zločin byl měl být udělen konkrétní trest. Spravedlnost by neměla měřit zvlášť komunistům a zvlášť nacistům.

První rychlovlak Českých drah vyjede podle deníku Právo v březnu roku 2003. Vlaková souprava vyrobená italskou firmou Fiat Ferroviaria bude zkušebně jezdit po zmodernizovaném prvním železničním koridoru z Děčína do Břeclavi. S nasazením do pravidelného provozu rychlovlaků se ale počítá až od ledna 2004, kdy budou jejich trasy zapracovány do jízdního řádu. Rychlovlaky, za něž dráhy zaplatí téměř čtyři a půl miliardy korun, mají být v budoucnu nasazeny i na trase z Prahy do Lince přes České Budějovice. Modernizace tohoto železničního koridoru, který umožní rychlost až 160 kilometrů v hodině, bude zahájena v roce 2003 a dokončena by měla být v roce 2008. České dráhy chtějí nasazením rychlovlaků konkurovat expresní autobusové a letecké dopravě. O tom, kolik budou stát jízdenky do vysokorychlostních souprav, však ještě nemají jasno.

Podle Mladé fronty Dnes diskriminaci při přijímání do zaměstnání už nemusí dokazovat postižený. Podle novelizovaného občanskosoudního řádu musí nyní naopak dokazovat zaměstnavatel, že konkrétního pracovníka nepřijetím do práce nediskriminoval. U soudu může poškozený uplatňovat náhradu škody, která mu vznikla v důsledku diskriminačního jednání zaměstnavatele, nebo podat návrh, aby jej zaměstnavatel přijal do zaměstnání. Zatím se takové soudní procesy nekonají, ale podle ředitelky Úřadu práce Prahy 8 Markéty Vacíkové stačí, aby se nějaký uchazeč v takové věci na soud obrátil, a našlo by se dost následovníků. Se stížnostmi je možné se obracet i na samotné úřady práce. Pokuta od těchto úřadů za nepřijetí zájemce o práci z diskriminačních důvodů může při opakovaném provinění dosáhnout až milion korun. K omezení diskriminace uchazečů o práci měla přispět před rokem a půl úprava zákona o zaměstnanosti, která zakazuje tisknout inzeráty, které předem někoho vylučují. Ve skutečnosti je to tak, že zaměstnavatelé sice zněním inzerátu vyhoví zákonu, ale například ženu s malými dětmi do dalšího kola přijímacího řízení stejně nepřizvou. Při srovnání se situací ve Spojených státech se ukazuje, že tam se sice diskriminační inzerát v tisku neobjeví, ale při přijímacím řízení stejně nemusí mít všichni lidé se stejnými předpoklady stejné šnace. Podle personální manažerky Gordon-Smithové se však za pomoci soudu mohou takoví lidé velmi rychle domoci svého práva.

Naděje vkládané do léčby rakoviny podvazováním nádorů, takzvanou divitalizací, zřejmě podle Hospodářských novin zmenší nepříznivý výsledek lékařské kontroly pacientky, u které byla tato metoda použita na nemocné ledvině. Ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně Jan Žaloudník, který už dříve varoval pacienty, aby k této metodě neupírali příliš velké naděje, oznámil, že ani po devitalizaci nezmizela v nemocném orgánu další ložiska nádoru. Nepříznivý výsledek vyšetření pacientky, kterou před časem operoval sám autor a propagátor této metody Karel Fortýn, však nebude mít podle sdělení ústavu vliv na zahájení klinických testů. Právě Masarykův onkologický ústav je jedním ze čtyř pracovišť, kde se z rozhodnutí vědecké rady ministerstva zdravotnictví začně tato metoda oficiálně prověřovat v klinické praxi na pacientech s pokročilou rakovinou kůže a tlustého střeva. Fortýn byl přesvědčen, že podvázáním nádoru se přeruší vyživování napadené tkáně, rakovinný útvar například ve střevě do dvou měsíců odumře a tělo jej vstřebá. Navíc se spustí v těle imunitní reakce, která zničí i druhotná nádorová ložiska. Větší počet operací byl zatím proveden pouze u zvířat, přičemž o zákrocích většinou neexistují podrobné dokumenty. Dokumentace chybí i o lidech, které Fortýn operoval. Česká chirurgická společnost je vůči této metodě značně skeptická. Chirurgům vadí, že v těle má zůstat napadený orgán, což je podle nich u lidí nepřípustné, neboť by hrozila otrava krve.

Podle Mladé fronty Dnes se katoličtí i evangeličtí věřící v Praze dočkají tří nových kostelů v okrajových částech Prahy. Jako první z nich bude už na počátku května otevřen v Nových Butovicích katolický chrám zasvěcený sv. Prokopovi, světci a poustevníkovi, který podle legendy žil v nedalekém Prokopském údolí. Mluvčí České biskupské konference Daniel Herman uvedl, že v centru hlavního města je kostelů mnoho, střed města se přitom vylidňuje. Život se přesouvá do okrajových částí, kde ale kapacita stávajících kostelů nestačí. U nových kostelů se počítá vždy s vybudováním společenského zázemí pro věřící, aby kostel nezůstal izolovanou stavbou. Do několika let vzniknou v Praze i dva evagelické kostely. Do léta bude stát kostel Církve bratrské na Šeberově a přibližně za tři roky byl měl být dostavěn sborový dům Církve českobratrské evangelické poblíž Chodovské tvrze. Ten bude propojen s již fungujícím azylovým domem pro rodiny, které se ocitly v nouzi nebo kritické životní situaci.

Jak uvádí deník Právo, Londýn v příštích týdnech ovládne česká kultura. V londýnském kulturním centru Barbican mohou zájemci od tohoto víkendu až do 22. dubna naslouchat skladbám Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, Bedřicha Smetany a Josefa Suka. Česká hudba má v Londýně tak velký zvuk, že list The Guardian věnoval nadcházející kulturní přehlídce plné dvě strany. České centrum v Londýně také připravilo přehlídku některých filmů režiséra Jiřího Menzela a literární večer zasvěcený Bohumilu Hrabalovi.

Podle Lidových novin možná čeká Česko velký hokejový proces. Klub z Třebíče a rodiče postiženého hokejisty Tomáše Zelenky, po jehož naražení zezadu na mantinel leží Zelenka ochrnutý v nemocnici, totiž zvažují podání trestního oznámení. Jak by takový proces mohl vypadat? Na Mariana Moravu, který Zelenku na mantinel vrazil, může podat trestní oznámení kdokoliv. O kauzu se mohou také začít zajímat orgány činné v trestním řízení. V těchto případech by musel Morava nést trestní odpovědnost. Stíhal by ho totiž stát, který by mu mohl podle advokáta Tomáše Sokola uložit trest odnětí svobody, v podobě obecně prospěšných prací či peněžitý trest. Moravův faul by mohl být posuzován jako skutek na hranici mezi ublížením na zdraví z neznalosti a úmyslným trestným činem. Sám postižený, jeho rodiče či hokejový klub pak mohou ještě na Moravovi uplatňovat civilní odpovědnost, v tom případě by však šlo jen o peníze. Český hokej takovou kauzu nepamatuje. Není tu zvykem se za fauly soudit. Sport je velmi specifická oblast. Tomáš Sokol tvrdí, že ve světě se postavení sportovce před soud všichni vesměs zuřivě vyhýbají. Co je na ulici trestným činem, to ve sportovní aréně projde. Tolerance je o dost větší a nikdo přesně neodpověděl, jak najít její hranici. Obecně se míní, že sportovec nastoupivší k zápasu už sám na sebe přejímá určitou míru rizika. V dnešní době, kdy je podávání trestních oznámení velmi moderní, se musejí mít všichni na pozoru, aby nevznikl nešťastný precedens a k soudu se neběhalo s každým tvrdším zákrokem. To by byl podle Lidových novin druhý extrém.