Přehled tisku

Výběr z českých deníků s datem 1.3. 2001 připravila Kateřina Brezovská.


Mladá fronta Dnes píše, že Polsko se už letos nebude spolu s Českou republikou podílet na přípravě rezoluce odsuzující porušování lidských práv na Kubě. Poláky podle listu popudilo, že české ministerstvo zahraničí do návrhu dokumentu dodatečně zařadilo formulaci jednoznačně odsuzující používání ekonomických sankcí proti Kubě, aniž by tuto změnu konzultovalo s Varšavou. Náměstek ministra zahraničí Martin Palouš listu řekl, že o postoji Polska nemá oficiální informaci, ale jisté signály, že Poláci zvažují svoji neúčast, existují. "Pokud by se tak stalo, tak by se naše vyjednávací pozice oslabily," uvedl Palouš. Podle mluvčího Černínského paláce Aleše Pospíšila musí letošní rezoluce obsahovat zmínku o neúčelnosti plošných ekonomických sankcí. Jak listu řekl, od této podmínky lze jen stěží ustoupit, i kdyby měla třeba hypoteticky snížit možnost prosazení takto formulované rezoluce. List dále upozorňuje, že česká diplomacie počítá zejména s podporou zemí třetího světa, kde je uplatňování ekonomických sankcí nepopulární.

Česká vláda by se měla na přelomu března a dubna vrátit k projednávání způsobu řešení ruského dluhu. Jak informují Lidové noviny, o problému měl kabinet rozhodnout již v polovině ledna, kdy ministr financí Pavel Mertlík předložil pět nových návrhů. Vláda ovšem dosud žádný nepřijala, místo toho odhlasovala spolupráci Ministerstvem financí s ministerstvy zahraničního obchodu a průmyslu. Mluvčí ministerstva financí Libor Vacek listu řekl, že vláda dala přednost zahraničněpolitickým vztahům. Rozhodnutí vlády o deblokaci v případě, že by dostaly přednost zahraničně- politické aspekty vůči danému dlužnickému státu může podle něj znamenat nižší finanční přínos, než jaký preferovalo Miministerstvo financí. Podle listu ministr zahraničí Jan Kavan tvrdí, že je se spoluprací s MF spokojen. Jak Lidové noviny upozorňují, z české pozice by bylo výhodné dořešit deblokaci ruského dluhu co nejdříve. Rusko totiž nyní potřebuje získat další půjčky od Mezinárodního měnového fondu, který je dá v případě úhrady části závazků Moskvy z minulosti, vysvětlují Lidové noviny. Celkový dluh Ruské federace vůči ČR nyní činí zhruba 3,7 miliardy USD.

Lidové noviny připomínají, že Poslanecká sněmovna schválila změnu definice znásilnění - tresty budou tvrdší sklesajícím věkem oběti a přestává platit názor, že znásilněním může být jen pohlavní styk. Došlo tak k dalšímu posunu v naší společnosti ve prospěch naplnění hesla světového ženského hnutí "ženská práva jsou lidská práva". Zároveň jsou díky tomu ochráněna i práva mužů - dosud totiž muž oficiálně znásilněn být nemohl, vysvětluje list. Na řadě by podle něj měla být další změna, týkající se domácího násilí. To totiž dosud v českých zákonech není vůbec definováno a jeho oběti jen velmi obtížně hledají cestu k prosazení spravedlnosti, píší Lidové noviny.

Zemské noviny píší, že předseda Českomoravského fotbalového svazu František Chvalovský, kterého policie obvinila ze stamilionových úvěrových podvodů, je patrně jen špičkou ledovce celého případu. Vyšetřování ukazuje, že při domlouvání bankovních úvěrů měl nejvyšší představitel českého fotbalu komplice v Komerční bance, která financovala jeho pochybné obchody s masem a chmelem. Vyšetřování tak může skončit stíháním bývalých špiček Komerční banky. Z dokumentů, které má policie k dispozici podle listu vyplývá, že stamilionové úvěry domlouval Chvalovský přímo s vedením banky a že potíže se splácením úvěrů chtěl řešit vždy jen s ředitelem Janem Kollertem. Jak dodávají Zemské noviny, úvěry byly založené spíše na přátelských vztazích než na odborném vyhodnocení. Chvalovský je mohl v klidu použít na zcela jiné projekty, než jak se k tomu zavázal v úvěrové smlouvě. Právě kvůli tomu, že 640 milionů korun z celkem půjčené částky dvě a půl miliardy korun použil na nákup akcií jiných firem nebo na financování svých soukromých aktivit, stíhá policie Chvalovského pro úvěrový podvod.

Deník Sport se v souvislosti s případem šéfa českého fotbalu Františka Chvalovského zabývá jeho dalším funkcionářským osudem. Chvalovský je členem exekutivy UEFA a jeho srážka se zákonem bezesporu nezůstala evropským fotbalovým strukturám utajena. Pokud se obvinění vznesená vůči němu potvrdí a Chvalovský bude za trestný čin podvodu odsouzen, bude to mít pro český fotbal dlouhodobé a dalekosáhlé následky. Do důležitých struktur UEFA či FIFA se nejspíš Čechům nadlouho zavřou dveře. Je možné, pokračuje dále deník Sport, že soud nakonec jméno Františka Chvalovského očistí, ale ať tak či tak se ve světle dnešních událostí jeví velmi chybné - ač takřka jednohlasné - rozhodnutí delegátů únorové valné hromady nezpochybnit jeho předsednický mandát. Minimálně pozastavení jeho funkce by zachránilo český fotbal před totální diskreditací - a ušetřilo by mu nemalé prostředky za svolávání mimořádné valné hromady, píše deník Sport.

Takzvaný rozhodný okamžik sčítání lidu - tradiční akce, o kterou se vedou netradičně velké spory - uplynul o půlnoci ze středy na čtvrtek. Ve čtvrtek sčítací komisaři vybírají vyplněné tiskopisy. Mají je přebírat osobně, ne třeba vzkázat nájemníkům, ať je nechají pod dveřmi nebo u domovníka. Komisaři jsou vázáni slibem mlčenlivosti. Když ho poruší, hrozí jim pokuta až 200 tisíc korun (někteří kritici sčítání však tvrdí, že cena osobních dat může být i vyšší). V povinnostech komisařů, jak je sepsal Český statistický úřad, také například stojí: "Je zakázáno, aby se komisař s vyplněnými tiskopisy zastavoval v obchodech, restauracích, kinech či jiných podobných zařízeních." Nebo: "Sčítací komisař zajistí, aby k vyplněným tiskopisům nikdo (včetně členů domácnosti, návštěv a podobně) neměl přístup." Ačkoli to vlastně protiřečí zákonu, na některých radnicích nebo statistických správách přebírali tiskopisy už počátkem týdne. A například jeden z obviněných z vazební věznice v Brně si listu postěžoval, že musel sčítací list vyplnit a odevzdat už 24. února. "Tím byla vyloučena možnost, že by mě soud ke dni sčítání propustil na svobodu, protože tím pádem by sčítací list, který jsem odevzdal, byl nepravdivý, a tím bych porušil zákon na příkaz vazební věznice, tedy státu, a to je přece nemožné," napsal muž, který nechtěl zveřejnit své jméno v novinách. Na otázku, co by se stalo, kdyby byl skutečně mezitím propuštěn, ředitel věznice Luděk Kula řekl: "Tak by komisařům řekl, že už vyplnil archy ve vězení." "Možná se vedení věznice obává, že by pak od vězňů dostalo archy pošpiněné. Komisaři ale opravdu mohou mít vyplněné archy až od čtvrteční půlnoci," komentoval to mluvčí brněnského statistického úřadu Jaroslav Polák.

Novela vysokoškolského zákona, kterou ve sněmovně prosadila pravice, nezavádí podle Lidových novin placené studium, jak někteří tvrdí. To existuje zcela legálně už delší dobu. Za poplatek několika tisíc korun nabízejí některé fakulty programy celoživotního vzdělávání, což jsou kursy z různých oborů. Diplom ani titul však jejich absolventi nedostávají. Nová norma ale počítá s tím, že by se tito studenti mohli po nějaké době a po složení speciálních přijímacích zkoušek začlenit do řádného studijního programu. Podle listu to je způsob, jak zpřístupnit vysokoškolské vzdělání širší veřejnosti. Je to také cesta, jak učinit placené programy žádanějšími, z čehož by mohly vysoké školy získat potřebné doplnění svých hubených rozpočtů. Nelze však pochybovat o tom, že je to také krůček k zavedení školného. Koneckonců skutečné školné pro všechny, pokud by bylo rozumné a dobře ošetřené i z hlediska sociálně slabých, by nebyla podle listu žádná tragédie.

Mladá fronta Dnes připmíná, že dlouholetý spor o to, kudy povede obchvat Plzně, se poslanci rozhodli vyřešit neobvyklým krokem: přijali speciální zákon o dálnici kolem Plzně, který však jeho kritici považují za protiústavní. Nová norma umožňuje zrychlit správní řízení a vykupování pozemků v trase, která vede dále od města. "Vláda se neztotožnila se zvláštním zákonem. Vyvlastnění pozemků by bylo protiústavní," řekl ministr životního prostředí Miloš Kužvart, který je zastáncem jiné varianty obchvatu, jež by měla vést blíž k Plzni. "Ten zákon je úplně šílený a protiústavní," říká také Jan Rovenský z Dětí Země, které rovněž prosazují kratší variantu. Kritici vyčítají zákonu především to, že porušuje takzvanou rovnost vlastnického práva. Dává podle nich investorovi například možnost, aby vyvlastnil pozemky, aniž by se aspoň pokusil dohodnout s jejich majiteli na ceně. Poslanci, kteří zákon předložili, však odmítají, že by jejich návrh odporoval ústavě. Tvrdí, že připravili speciální zákon, protože je to poslední možnost, jak obchvat Plzně konečně postavit. Petr Laušman z Ředitelství silnic a dálnic potvrdil, že nový zákon by stavbu obchvatu mohl skutečně urychlit. "Znamenalo by to podstatné zkrácení lhůt v povolovacím řízení," řekl Laušman Mladé frontě Dnes.