Přehled tisku

Připravil Vilém Faltýnek

Tisk komentuje předvolební návrh ODS na zavedení rovné daně. Klausova ODS opráila ideu rovné dně a táhne s ní do voleb. Chce to hodně velkou fantazii, abychom si představili, jak se v české půdě ujme, píe Mladá fronta Dnes. "Představil si vak někdo před dvaceti lety, e tu budou soukromí lékaři nebo e armáda bude profesionální?," táe se. Bez ohledu na konkrétní návrh ODS tak vede mylenka ploné daně k razantnímu zjednoduení velesloitého daňového systému. A to je přesně to, co potřebujeme jako sůl," píe. Připomíná přitom nynějí sloitý daňový systém a označuje ho za dungli. Připoutí tudí, e ODS přichází s moným zjednoduením. Upozorňuje, ale, e mylenka rovné daně není bezvadná, nikdo to také netvrdí. "Třeba chudí lidé by na ní tratili. Ale díky nabyté přehlednosti daňového systému by se lépe a cíleně mohli podporovat právě ti, kdo pomoc státu, pomoc druhých opravdu potřebují," naznačuje. "Nenechme si namluvit, e současný daňový model je spravedlivý a výnosný. Kolik miliónů a miliard se vyplýtvá jen na správný přesun daní z naich kapes do státních?," táe se a poznamenává, kolik peněz, umu a fantazie by lidstvu v české kotlině vybylo na pěknějí a účelnějí věci, kdyby se daňová dungle (jakoukoli cestou) změnila v přehlednou pláň. "A stát by jetě získal vlídnějí tvář," uzavírá MfD.


Větina středečních deníků se v komentářích vrací k údajným výrokům premiéra Miloe Zemana namířeným proti Palestincům a jejich vůdci Jásifu Arafatovi. Jediná tečka navíc a neobratnost vyjadřování v anglickém jazyce prý stačila, aby se český premiér Milo Zeman stal hlavní osobou skandálu s mezinárodním rozsahem, konstatují Hospodářské noviny. Zeman podle svého oficiálního stanoviska v rozhovoru pro izraelský list Haarec nesrovnával Jásira Arafata s Adolfem Hitlerem přímo. "Nicméně, i ona sporná tečka za slovem 'samozřejmě', která podle Zemana nebyla, mnoho nemění na tom, e smysl celé jeho odpovědi měl k takovému srovnání velmi blízko. Forma je moná sporná, obsah u méně," míní list. Podle HN je jistě hodné zamylení, e domácí i zahraniční ohlasy na Zemanův rozhovor takřka nebraly v úvahu, e by mohlo dojít k nějakému posunu či zkreslení ze strany izraelského listu. Izraelský výrok ovem není výjimečný ani hrubostí ani jinak, je uvěřitelně autenticky Zemanův, on ho zkrátka mohl říci, uvauje deník.


Rozhodnutí umperského okresního soudu, který poslal na půl roku mue do vězení za udupání jeka, schvaluje komentátor Práva. Nedomnívá se, e by lo o verdikt přemrtěný, spíe v kadém případě moudrý a potřebný: "Protoe kdo by u měl bránit bezbrannou přírodu před lidskou svévolí?". Soudní výrok podle autora naznačuje, e se přece jen, by pomalu, mění vztah společností k přírodě. Počin umperského soudu oceňuje komentátor i jako první rukavici, hozenou do tváře veobecnému hrubnutí společnosti. "Vrady, násilí a zabijácká bojová umění nás obklopují čtyřiadvacet hodin den co den...Vejde-li vak v povědomí, e ivot jediného jeka můe stát půl roku svobody, neztěkne pak ruka trýznitelů a vandalů?" ptá se závěrem.


Policie v minulých dnech ukončila vyetřování falených lustračních osvědčení. Podle Mladé fronty Dnes (MfD) vyetřovatelé zjistili, e byl zřejmě spáchán trestný čin, který je vak ji promlčen. Konečný verdikt by nyní podle listu mělo vyslovit státní zastupitelství. alobce zatím případ neobdrel. Podle éfa zvlátního odboru útvaru finanční kriminality a ochrany státu Martina Hádka není vyloučeno, e státní zastupitelství zaujme k případu jiné stanovisko ne policie a bude chtít zahájit trestní stíhání. Hádek MfD řekl, e se skutku dopustilo pět tehdejích pracovníků ministerstva vnitra. Státní zastupitelství by mohlo shledat, e pracovníci vnitra spáchali trestný čin zneuívání pravomoci veřejného činitele, který má promlčecí dobu deset let, míní Hádek. Federální ministerstvo vnitra vydalo 117 falených negativních lustrací počátkem 90. let.


Ministr financí Jiří Rusnok, který se během své pracovní cesty po Japonsku, Koreji a Hongkongu seel s éfem japonského bankovního domu Nomura kvůli smírnému řeení sporu kauzy IPB, podle Hospodářských novin představitelům Nomury v Tokiu naznačil, e česká vláda by výměnou za staení arbitrání aloby nepoadovala náhradu za peníze, které stát do zkrachovalé Investiční a Potovní banky vloil, aby ji mohl prodat ČSOB. Podobnou věc přitom Nomura podle listu po české straně poadovala ji v loňském roce, kdy se obě strany předtím, ne se Nomura v souvislosti s nucenou správou na Investiční a Potovní banku obrátila na soud, pokouely o smír.