Přehled tisku

0:00
/
0:00

Mladá fronta Dnes uvádí výsledky statistiky, z níž vyplývá, že ženy se chovají za volantem bezpečněji než muži. Od července loňského roku totiž nasbíraly v porovnání s muži podstatně méně trestných bodů. Z 6,5 milionu držitelů řidičských průkazů v České republice tvoří muži 60% a ženy 40%, muži přitom představují 85% bodovaných.

Značka Peugeot je čtvrtá nejkradenější v ČR
Mladá fronta Dnes uvádí výsledky statistiky, z níž vyplývá, že ženy se chovají za volantem bezpečněji než muži. Od července loňského roku totiž nasbíraly v porovnání s muži podstatně méně trestných bodů. Z 6,5 milionu držitelů řidičských průkazů v České republice tvoří muži 60% a ženy 40%, muži přitom představují 85% bodovaných. Minimálně jeden trestný bod si tak "vykoledoval" už každý třináctý řidič, ale jen každá devětačtyřicátá řidička. Podle dopravních expertů se tak potvrdilo, že ženy se na silnících chovají opatrněji a neriskují, zatímco někteří muži mají tendenci k agresivní jízdě. Deník však upozorňuje, že se na statistikách mohl odrazit i fakt, že část žen, které řidičský průkaz vlastní, aktivně neřídí. Každý rok přitom žen, které projdou autoškolou a řidičské oprávnění získají, přibývá. Za tři čtvrtě roku, co nový silniční zákon platí, získalo alespoň jeden trestný bod už téměř 356 tisíc řidičů bez ohledu na pohlaví. 12 trestných bodů, které znamenají odebrání řidičského průkazu, přitom nabíralo již 658 řidičů. Nejvíce bodovaných řidičů eviduje Karlovarský kraj, nejméně Pardubicko.


Lidové noviny se věnují míře tolerance v České republice. Konstatují, že zatímco gayové a lesbičky během posledních patnácti let většině Čechů přestali vadit, jejich postoj k Romům se za stejné období příliš nezměnil. V roce 1991 bylo přitom postavení homosexuální i romské komunity stejně špatné a 90% Čechů uvádělo, že by jim vadilo mít za souseda gaye, lesbičku nebo Roma. Dnes odmítá vedle homosexuálů bydlet třetina Čechů, vedle Romů ovšem stále tři čtvrtiny. Lidové noviny citují sociologa Jan Kellera, podle něhož k rozdílnému vnímání obou komunit přispívá i fakt, že Romové jsou na rozdíl od homosexuálů chudí. S chudobou přitom souvisí nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách nebo kriminalita. "Média seznamují s životními příběhy úspěšných, ba přímo slavných homosexuálů. Možná, že chudý homosexuál by v nich budil odpor,"řekl listu Keller. Rychlé zvýšení společenské tolerance vůči Romům nepovažuje sociolog za pravděpodobné, na řadě jsou podle něj ekonomicky úspěšnější menšiny, například Vietnamci. Deník připomíná, že k 1. lednu 2007 mohla svou činnost po 17 letech existence ukončit organizace Gay iniciativa, neboť se její členové shodli na tom, že dosáhli všeho, o co usilovali. Podobná iniciativa, která by hájila zájmy romské komunity, přitom zatím ani nevznikla. Negativní postoj většinové společnosti k Romům potvrdil i nedávný průzkum veřejného mínění, podle něhož 64% dotázaných souhlasí s výrokem vicepremiéra Čunka o tom, že se občan musí opálit a začít rozdělávat oheň na náměstí, chce-li získat sociální podporu. Sloupek Lidových novin míní, že náprava vztahů nebude možná do té doby, dokud se romská komunita nerozvrství přibližně jako většina společnosti. Procento pobírající podporu je srovnatelné u homosexuálů i heterosexuálních Čechů, Moravanů či Slezanů, Romové jsou na tom ovšem propastně hůř. "Jestliže je zhruba osmdesát procent Romů bez práce, těžko lze majoritě paušálně vyčítat stereotypní úsudky," uzavírají svůj sloupek Lidové noviny.


Tématu tolerance české veřejnosti se dotýká i deník Právo ve svém komentáři, který si všímá proměn postoje veřejnosti, politiků a médií k Jiřímu Čunkovi. List připomíná, že rázné chování Jiřího Čunka vůči vsetínským Romům mu přineslo vysokou oblibu u voličů, takže si jej politici nechtěli popudit a kritizovali jej jen váhavě. Poté, co se objevilo podezření z přijetí úplatku, požadovala naopak mírná většina veřejnosti Čunkův odchod z vlády, zatímco vládní senátoři Jehlička, Vondra a Schwarzenberg pro jeho vydání nehlasovali. Právo soudí, že se tak ukázalo, že česká veřejnost je na korupci citlivější než politici. Aby zvýšil svou popularitu u lidí, šel Čunek podle deníku do protiútoku urážkou Romů, což u veřejnosti zabralo, negativní reakce politiků jej však překvapila. Tentokrát se tak jako nadějní ukázali politici a novináři, zaostalo jen státní zastupitelstvo, domnívá se komentář Práva a připomíná, že stát je povinen veřejně odmítnout i to, co se polovině obyvatel líbí.


Vlastimil Tlustý
Komentáře některých českých novin se pozastavují nad rozhodnutím poslance a exministra financí Vlastimila Tlustého nepodpořit vládní reformu, pokud do ní nebudou zapracovány jeho připomínky. Hospodářské noviny považují za pravděpodobnější, že se Tlustý hlasování zdrží, než že bude hlasovat proti. Spokojí-li se přitom s opuštěním sálu, pro schválení reformy potom bude stačit, když Pohanka a Melčák učiní totéž. Pokud ovšem reformní balík parlamentem neprojde, sociální demokraté ani komunisté předčasné volby vymáhat nebudou a nechají vládu dusit, soudí list. Kabinetu tak nezbude, než předkládat zákony do sněmovny zvlášť a pro každý vyjednat podporu: tu s ČSSD, tu s přeběhlíky, tu s Tlustým, který tak může doufat, že jeho chvíle ještě nastane, konstatují Hospodářské noviny. Komentář Mladé fronty Dnes se domnívá, že jestliže vládu položí Vlastimil Tlustý, bude to mít smysl, neboť námitky exministra financí mají váhu, jestliže však vláda padne kvůli případu Čunek, bude to fraška. Topolánkova koalice se sice ocitá na pokraji rozvodu, podle listu premiér nicméně řeší vládní krizi podobně jako svou krizi rodinnou a chová jako křesťan, který se nemá starat o zítřejší den. Přitom "už Václav Klaus i Vladimír Špidla se přesvědčili, že žít ve svazku s malými stranami je mnohem riskantnější než manželský trojúhelník", dodává v závěru svého komentáře Mladá fronta Dnes.


Hospodářské noviny s zabývají novelou zákona o zdravotním pojištění, kterou připravuje ministr zdravotnictví Tomáš Julínek. Podotýkají, že poplatky u lékaře budou vypadat úplně jinak, než dosud ministerstvo avizovalo. Návštěva praktického lékaře, zubaře či specialisty přijde na 30 korun, 30 korun bude stát i každý lék na přepis. Za den v nemocnici, lázních nebo v dětské ozdravovně zaplatí pacient 60 korun, za návštěvu pohotovosti 90 korun. Celkově by však každý pacient neměl za poplatky u lékaře a za část doplatků na léky vydat více než 5000 korun ročně. Poplatky se budou vztahovat na téměř všechny, včetně důchodců a dětí. Osvobozeni budou jen děti do tří let a odsouzení, jejichž léčbu nařídí soud nebo kteří přijdou do styku s infekční chorobou. Informace Hospodářských novin potvrzuje i Mladá fronta Dnes.


Náměstek ministra spravedlnosti František Korbel částečně nerespektuje nález Ústavního soudu týkající se odměn exekutorů, píší Lidové noviny. Až do března letošního roku se odměna exekutora vypočítávala jako procento z vymáhaného dluhu, minimálně však představovala tři tisíce korun. Počátkem března si dva pražští dlužníci, kteří dluh zaplatili dobrovolně, na částky vyplacené exekutorovi stěžovali u Ústavního soudu, jenž jim dal za pravdu. Shledal že odměna exekutora by měla záviset na skutečně odvedené práci, nikoliv na výši vymáhaného dluhu, a doporučil, aby se nová vyhláška ministerstva inspirovala například tarifem advokátů, v němž jsou rozepsány jednotlivé úkony a cena za ně. Náměstek Korbel se však na své schůzce s exekutory minulý týden dohodl, že se na současné praxi mnoho nezmění. Pouze pokud dlužník zaplatí dobrovolně, dostane exekutor nově jen polovinu dnešní odměny. S rozhodnutím Ústavního soudu nesouhlasí také Exekutorská komora, která zvažuje žalobu na Ústavní soud u Evropského soudu ve Štrasburku.


Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil osobně požádal nejvyšší státní zástupkyni Renátu Veseckou o zásah do vyšetřování "živé" kauzy, upozorňuje deník Právo. Ministr zaslal loni v listopadu Vesecké dopis s žádostí, aby vstoupila do vyšetřování nezákonně pobíraných odměn některých bývalých členů dozorčí rady ČEZ. Jednal tak na popud ministra průmyslu a obchodu Martina Římana, který dopisem Pospíšila vyzval, aby věnoval pozornost kauze ČEZ s poukazem na to, že případ šetří pražští kriminalisté. Vesecká vyšla Pospíšilovi vstříc, když následně souhlasila s předáním dozoru nad vyšetřováním tohoto případu z městského státního zastupitelství na pražské vrchní státní zastupitelství. Nejvyšší státní zastupitelství tímto získalo dohled nad trestním řízením, které přešlo z pražských kriminalistů na protikorupční policii. Počínání obou ministrů podrobila v Právu kritice advokátka Marie Benešová, předchůdkyně Vesecké ve funkci nejvyšší státní zástupkyně. "Takovéto postupy považuji za výraz ovlivňování a zasahování moci výkonné do živých kauz, kdy je předestírán bez obalu požadovaný postup, který je pak ze strany Nejvyššího státního zastupitelství splněn. Tím se Nejvyšší státní zastupitelství dostává do přímé direkce ministra, a stává se tak jen vykonavatelem jeho vůle, což je v právním státě neslýchané", uvedla Benešová v deníku.


Foto: Archiv ČRo7
Novému pralesu na Ještědu hrozí zánik, informuje Mladá fronta Dnes. Společnost přátel přírody, která sbírá sponzorské dary od lidí i firem na zřízení pralesa, totiž postavila 1,5 kilometru dlouhý plot na ochranu mladých stromků před muflony a vysokou zvěří, k jeho vybudování však nezískala stavební povolení. Městský úřad v Českém Dubu proto přikázal plot do čtyř měsíců zbourat. Společnost se však proti nařízení odvolala ke Krajskému úřadu v Liberci, neboť podle ní prales bez oplocení ztrácí smysl. Plot vysoký dva metry vadí myslivcům a brání zvěři v pohybu. Společnost přátel přírody před třemi lety koupila sedm hektarů poničeného smrkového lesa s plánem vybudovat prales, který by připomínal původní severočeskou přírodu s pestrým smíšeným porostem. Za tímto účelem už vysázela 15 tisíc dřevin, například buků a jedlí.