Přehled týdeníků

Připravil Vilém Faltýnek

Vážení posluchači, pokud nás posloucháte pravidelněji, možná pro vás nebude tak docela neznámým pojmem Dobročinný spolek medáků ve Starých Střešovicích. Před časem jsme přinesli reportáž o dvou starých dělnických koloniích, které jsou příkladem dvojího přístupu k těmto architektonickým památkám. Zatímco brněnská Kamenná kolonie žije a uchovává si svůj původní kolorit, pražské Staré Střešovice dům za domem mizí a rozpadají se v několik nesourodých novostaveb. A právě sqatteři z Dobročinného spolku medáků v posledních letech usilovali o zachování tohoto urbanistického celku. Poslední číslo Respektu informuje o nejnovějším vývoji kauzy pod titulkem "Rychlé šípy českého sqattingu čelí ztrátě důvěry."

"Až dosud čněly osudy medáckého spolku vysoko nad příběhy jiných českých sqatterů, obývajících nelegálně zanedbané prostory," píše Respekt. "Bezproblémoví mladí lidé pomohli zachránit unikátní domky před jistým zánikem, nabídli okolí otevřený kulturní program a podařilo se jim dokonce najít zastání u starosty Prahy 6 Pavla Béma. Ten sice trval na tom, že pronájem dvou a prodej třetího domku musí projít regulérním výberovým řízením, důraz na kulturní využití minimálně dvou nájemních domů však stavěl medáky do role favoritů. Střešovický model, budící naději, že se i zdejší politici učí oceňovat spontánní a prospěšnou lidskou aktivitu na úkor rigidního vymáhání norem a ješitných předsudků, narazil, zdá se, na svůj strop," poznamenává Respekt.

A dál vysvětluje: " Ani Medáci se nevyhnuli nevraživosti některých zastupitelů na místní radnici. Hlavní advokát vystěhování radní Tomáš Chalupa opakuje neprůstřelný protisqatterský argument, že páchají trestný čin a povinností radních je hájit zákony," pokračuje týdeník. Trestným činem má přitom na mysli nelegální užívání objektů.

A k čemu tedy před těmi čtrnácti dny došlo? Dočteme se:

"V polovině ledna našel mluvčí Medáků, Martin Skalský ve schránce dopis, kterým ho firma SNEO, spravující obecní nemovitosti, žádala o umožnění prohlídky jednoho domu pro ostatní účastníky konkurzu. Během exkurze pak její účastníci projevili zájem podívat se i do ostatních domů, ale Skalský od jednoho z nich neměl klíče. "Bydlí v něm jedna členka našeho sdružení a já jsem tam řekl, že se jí nechci domů nabourávat násilím," vzpomíná na stránkách Respektu mluvčí Medáků Skalský. Mimoděk vyslovené slůvko domů ovšem zafungovalo jako rozbuška, vypukla hádka a o pár dnů později dorazily na stůl starosty Béma dvě stížnosti: Medáci odmítají zpřístupnit domky svým konkurentům v soutěži. Bémovi došla trpělivost. Se souhlasem Rady okamžitě navrhl zrušit znevěrohodněné výběrové řízení a vypsat nové. Správcovské firmě SNEO pak nařídil "podniknout všechny dostupné kroky k vyklizení nemovitostí". "Musím důvěřovat svým podřízeným," odkazuje starosta na tvrzení firmy, že po písemné objednávce prohlídky jednoho domu následovala telefonická domluva rozšiřující návštěvu na všechny tři stavby. Šéf radnice ubezpečuje, že podmínky nového konkurzu budou naprosto totožné s tím předchozím a Medáci tak o své šance nepřijdou, od jejich současného ilegálního pobytu ve Střešovicích ale dává ruce pryč. Jestli tedy pětici současných Medáků doopravdy čeká policejní exekuce, se v tuto chvíli nedá odhadnout. "Nepřeju si to, ale firma SNEO má volné ruce. Prioritou je pro nás zajistit hladký průběh prohlídek a výběrového řízení," říká dost neurčitě starosta Bém. Správce z firmy SNEO přitom Bém zavázal mlčenlivostí a jediným informačním kanálem o tom, co se chystá, tak zůstává on sám.

Proč jsem se, vážení posluchači, rozhodl seznámit vás právě s tímto článkem týdeníku Respekt? Jednak proto, že jsme o Střešovicích už jednou informovali a rádi bychom o událostech přinášeli průběžný obraz, a jednak proto, že tento případ více než výmluvně postihuje společnou zkušenost mnoha Čechů: právo ne vždy podporuje ty, kteří prosazují všeobecně pozitivní hodnoty, ale často právě naopak. Slovy Respektu řečeno: "Pod zástěrkou korektního postupu se skrývá velmi arogantní chování vůči lidem, kterým by obec měla být spíše vděčná. Smutnou pravdou totiž je, že bez "zločinného vloupání" Medáků by dnes obec neměla co pronajímat."