Premiér Gross: Stát je připraven čelit epidemiím, zatím to není nutné

České úřady jsou připraveny okamžitě zavést potřebná hygienická opatření, pokud by v jihovýchodní Asii zpustošené zemětřesením vypukly epidemie a hrozilo by jejich zavlečení do České republiky. Premiér Stanislav Gross novinářům řekl, že zatím to ale není třeba. Příslušné plány jsou připraveny a budou spuštěny, pokud by bylo potřeba chránit obyvatelstvo České republiky, dodal Gross. Čeští turisté jsou během návratu z jihovýchodní Asie poučeni o zdravotních rizicích, někteří se už obrátili na infekční kliniku na pražské Bulovce. Lékaři jim ošetřili drobná poranění, udělali vyšetření a očkovali je. Zatím nebyl nikdo hospitalizován.