Prezident podepsal nové zákony

Prezident Václav Klaus podepsal čtyři nové zákony. Jednou z podepsaných norem je školský zákon, který počítá s tím, že základní rámec znalostí a dovedností žáků budou předepisovat vzdělávací programy. Učitelé by měli mít možnost žáky známkovat, slovně hodnotit nebo kombinovat oba způsoby. Normu však kritizovala opozice. Šéf školského výboru a stínový ministr školství za ODS Walter Bartoš například uvedl, že o rámcových programech podle něj zákon sice mluví, výzkumné ústavy nad nimi bádají, ale v podstatě je ještě nikdo neviděl. Zákon má také umožnit, aby v běžných mateřských a základních školách působili asistenti, kteří by pomáhali učitelům s výukou postižených dětí.

Prezidentův podpis je také pod novelami občanského zákoníku a občanského soudního řádu. Lidé by na jejich základě měli mimo jiné získat možnost stanovit správce svého dědictví. Dosud to mohl učinit pouze soud v řízení o dědictví. Lidé mají mít také možnost ještě za svého života pověřit správou dědictví osobu, které důvěřují a o které jsou přesvědčeni, že po jejich smrti bude až do vypořádání dědictví u soudu odpovědně spravovat jejich majetek. Kritici tvrdí, že tato novinka příliš omezí práva zákonných dědiců.