Prezidentův novoroční projev

Prezident Václav Klaus
0:00
/
0:00

Letošní novoroční projev prezidenta České republiky Václava Klause si už tradičně našel své příznivce i odpůrce, jedněm se líbil, jiným méně či vůbec ne. Jaký byl jeho obsah? O názor jsem požádal politologa Jana Bureše z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Z novoročního projevu prezidenta Václava Klause je nejčastěji vypichováno jeho varování před možností tzv. občanské studené války. Kritici těchto slov se mnohdy ptají, zda by nebylo přesnější říci "stranická studená válka." Co o tom soudíte?

"Já se domnívám, že tito kritici mají do značné míry pravdu, protože česká společnost není výrazně rozdělená. Výrazně rozdělená je politická elita, která před volbami v červnu loňského roku vyhrotila ten společenský konflikt do souboje dvou základních pohledů na svět - sociálně demokratického a občansko demokratického, a sama politická elita mezi sebou vykopala tak ostré příkopy, že to pochopitelně potom vede celou společnost, ale zejména média, k dojmu, že je rozdělená celá společnost. Do značné míry si ale myslím, že to tak není a že je to spíše válka skutečně vykopaná mezi politiky. Já bych ale polemizoval i s tím označením 'válka'. Já si myslím, že to, co se v české politice v posledním tři čtvrtě roce odehrává, je spíše ukázka neschopnosti českých politiků dojednávat kompromisy, nezkušenosti, pokud jde o úroveň politické kultury a podobně."

Prezident podrobil poměrně ostré kritice neochotu stran domluvit se na sestavení funkční vlády. Neměla tato kritika směřovat také do vlastních řad?

"Částečně samozřejmě ano, protože i prezident republiky se podle mého názoru dopustil některých chyb, zejména když prodlužoval určitý stav nejistoty tím, že nechtěl přijmout demisi vlády Jiřího Paroubka, a poté více méně ještě otálel se jmenováním Mirka Topolánka premiérem. Na druhou stranu je pravda, že výrazný podíl na celkové situaci mají spíše politické strany a jejich vedení, a že prezident republiky ani ze svých pravomocí z hlediska Ústavy nemá tolik možností, jak do celé situace zasáhnout, byť ale i tam, kde zasáhnout mohl, tak prostě udělal některé chyby." Prezidentův novoroční projev

Václav Klaus ve svém projevu opět podtrhl nutnost reforem veřejných financí, důchodového systému či zdravotnictví. Myslíte si, že by tyto reformy byly možné, kdyby nám vládla tzv. velká koalice, kterou hlava státu zjevně preferuje?

"To je velmi těžká otázka. Na jedné straně existuje předpoklad, že by takové reformy byly možné z určitého hlediska matematického, to znamená byla by výrazná většina v Poslanecké sněmovně, která by velké reformy mohla prosadit. To je teoretická modulace. Na druhou stranu ovšem politická praxe je většinou taková, že politické strany se vždycky zaleknou, zvlášť v případě, že se jedná o reformy, které budou mít krátkodobě negativní dopad, zaleknou se reakce veřejného mínění. Je tedy větší pravděpodobnost, že by velká koalice nebyla ochotna příliš radikální změny udělat. Mimo jiné by k tomu v českém prostředí ještě přicházel ještě jeden faktor, a to je ten, že ty dvě velké politické strany se zatím nedokážou příliš k sobě přiblížit pokud jde o pohled na podobu těch reforem. A já se obávám, že by to spíše vypadalo jako v Německu, to znamená, že by se prosazovaly určité reformy, které by spíše byly ve prospěch programu té vítězné politické strany, v našem případě ODS, a že by na takových reformách ztratila zejména sociální demokracie, protože by ty reformy měly spíše podobu reforem pravicových než těch, které by prováděla levicová vláda."

Zdá se Vám aktuální prezidentovo varování před pokusy oživit tzv. evropskou ústavu?

"To je také poměrně složitá záležitost. Prezident Klaus je samozřejmě známým odpůrcem jakéhokoliv modelu dalšího prohlubování integrace, a tudíž i evropské ústavní smlouvy. Na druhou stranu je fakt, že Evropská unie se dnes velmi těžko pohybuje právě za podmínek, kdy nejsou přesně vymezeny kompetence mezi jednotlivými orgány unie. Tak že ta ústava by paradoxně mohla zpřehlednit celý ten labyrint orgánů Evropské unie, ale patrně je odpůrci evropské ústavy včetně Václava Klause prezentována spíše jako další krok k dalšímu prohloubení integrace. Z tohoto důvodu si myslím, že ta kritika Václava Klause je spíše účelová a že vychází apriorně z odporu vůči jakékoliv hlubší integraci."

V závěru svého novoročního projevu prezident Václav Klaus připomněl známé rčení, že každá země má jen takové politiky, jaké si zaslouží. Myslíte si, že jsme si ty stávající opravdu zasloužili?

"Samozřejmě je teď velmi snadné říci, že jsme si je nezasloužili, ale k tomu je potřeba dodat ještě druhé - že jsme si je prostě zvolili. Demokracie je skutečně technokratický mechanismus, který zajišťuje přenos vůle voličů do těch nejvyšších politických elit. Můžeme to kritizovat, jak chceme, ale do značné míry je podoba české politiky jednak v rukou voličů, ale také především v rukou předáků politických stran, kteří rozhodují o tom, jak jsou kandidátní listiny obsazovány. Já myslím, že debaty o tom, jestli si takové politiky zasloužíme nebo nikoliv nejsou příliš produktivní. Je ovšem samozřejmě pravda, že ta současná situace už je tak na české poměry vážná a dosud neznámá, že pochopitelně málo kdo může říct, že se vlastně nic neděje a že to není žádný problém."