Příští rok nás čeká velká výstava o Albrechtu z Valdštejna a jeho době

Albrecht z Valdštejna

A je tu pozvánka na výstavu. Sice na ni nemůžete vyrazit hned, připravuje se až na listopad příštího roku, ale jak uslyšíte od Martiny Lustigové, určitě je na co se těšit.

Albrecht z Valdštejna
Výstava Albrecht z Valdštejna a jeho doba představí nejen jednu z nejrozporuplnějších postav českých dějin, vojevůdce a podnikatele Albrechta z Valdštejna, ale také dobu, ve které žil, tedy dobu třicetileté války. Pokračuje jeden z autorů výstavy Ladislav Čepička z Vojenského historického ústavu:

"Složitá osobnost Albrechta z Valdštejna, který byl zmítán svými nemocemi, svým velikáštvím a který se snažil naplňovat svůj horoskop vypracovaný Keplerem, se hodně těžko uchopuje. Takže jsme se snažili výstavu rozčlenit do nějakých logických celků a chceme Valdštejna představit ve čtyřech oddílech: jednak jako člověka, to znamená jeho životaběh, jednak jako veleúspěšného podnikatele, investora, obchodníka, jednak jako válečníka, vojáka, vojenského podnikatele a stejnou váhu chceme také dát Valdštejnovu odkazu od jeho smrti až do současnosti."

Sedlo Albrechta z Valdštejna
Výstava tak například představí proměnu Valdštejnova obrazu v evropské literatuře nebo přiblíží oslavy Valdštejnova výročí v 19. a 20. století. Součástí výstavy bude i materiál, který ilustruje život v době třicetileté války. Návštěvníci se dozví podrobnosti o Valdštejnově vojenském umění nebo o jeho způsobu zásobování a vydržování vojsk. A jak už bylo řečeno, Valdštejn byl také schopným podnikatelem, takže se návštěvníci dozvědí více o válečném podnikání nebo o budování jeho panství.

A co konkrétně bude na výstavě k vidění?

"Myslím, že exponátů bude nepřeberná řada a budou se dotýkat všech spekter lidské činnosti od výtvarného umění, přes zbraně, zbroje, věci každodenní spotřeby, textilu, oděvů,..."

Výstavu také doprovodí rozsáhlý program, nejen vědecký, ale také literární nebo hudební:

"To je to, s čím velmi chceme počítat. Zejména hudba byla takovým symptomem té doby, začala vznikat barokní barevná muzika, kterou bychom rádi v rámci výstavy přiblížili jako jakýsi hudební festival. Samozřejmě chceme pořádat přednášky, chceme se přiblížit návštěvníkovi. A počítáme s tím, že podobné akce v rámci této celé výstavy budou probíhat i v zúčastněných partnerských městech, tj. v Chebu, Jičíně a Frýdlantě."