Pro ministra zemědělství bude prioritou jednání s EU, ochrana půdy a protipovodňová opatření

Mezi priority nového ministra zemědělství Ivana Fuksy (ODS) bude patřit vyjednávání s Evropskou unií o spravedlivých podmínkách pro české zemědělce po roce 2014, řekl při příležitosti uvedení do funkce. Za vrcholně důležité označil také ochranu zemědělského půdního fondu a protipovodňová opatření. Zemědělci pobírají ve srovnání s farmáři ve starých členských zemích EU stále méně peněz, což je znevýhodňuje. Úroveň přímých plateb by se podle předvstupních smluv měla vyrovnat v roce 2014. Agrárníci však upozorňují na to, že staré členské země ve skutečnosti nemají zájem o jejich narovnání a pokusí se takzvané přechodné období prodloužit. Je tak možné o této problematice očekávat ještě dlouhá a složitá jednání.

V Česku v posledních deseti letech ubývá kvůli urbanizaci průměrně 11 hektarů zemědělské půdy denně. Trend se navíc v posledních letech výrazně zrychluje. Kvůli výstavbě obchodních středisek či skladů se často zabírá ta nejkvalitnější půda, upozorňují přitom dlouhodobě zemědělské organizace. Zlepšit situaci by měla novela zvyšující poplatky za vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu.