Profesor Frowein došel k názoru, že dekrety nebrání vstupu ČR do EU

Dekrety československého prezidenta Edvarda Beneše nebrání přistoupení České republiky k Evropské unii a nejsou v rozporu s legislativou EU. Takový závěr lze vyvodit z třicetistránkové zprávy německého profesora Jochena Froweina, která byla odevzdána Evropskému parlamentu. Přistoupení ČR k Evropské unii nevyžaduje zrušení Benešových dekretů nebo legislativy zmiňované v kontextu s nimi za předpokladu, že od okamžiku vstupu budou mít všichni občané Evropské unie na území ČR stejná práva, píše se v závěrech analýzy.