Benešovy dekrety by neměly být překážkou pro uzavření rozhovorů o vstupu Česka do Evropské unie

Jan Zahradil

Benešovy dekrety a české zemědělství patřily k hlavním tématům, o kterých po dva dny jednal v Praze společný výbor českých zákonodárců a poslanců Evropského parlamentu. V otázce dekretů došel výbor ke kompromisnímu stanovisku, podle něhož by toto téma nemělo být překážkou pro uzavření rozhovorů o vstupu Česka do Evropské unie. Více už Zdeňka Kuchyňová.

Předsedkyně výboru Ursula Stenzelová však na tiskové konferenci prohlásila, že "v rámci procesu přistoupení by dekrety měly hrát určitou roli". Podle jejích slov nejde o revizi poválečného uspořádání a o přípravu nové vlny vyvlastňování. Rozdílné názory existují na to, zda jsou dekrety účinné i dnes. Jejich účinnost odmítl druhý předseda společného výboru Jan Zahradil. Dodal, že Češi tuto legislativu považují za plod výsledků války.

Zahradil dodal, že debata o Benešových dektetech byla otevřená a ostrá. Daleko větší část jednání však zabralo postavení českého zemědělství. Evropská komise totiž navrhuje v roce 2004 poskytnout českým zemědělcům jen 25 procent přímých plateb, na které mají nárok zemědělci v Evropské unii. Výbor vyzval k nalezení oboustranně přijatelného řešení. Podle Jana Zahradila je však otázkou, do jaké míry je Evropský parlament vlivnou institucí.

"Je evidentní, že EU nemá dostatek peněz, aby mohla financovat v té oblasti přímých plateb zemědělství přístupujících zemí stejným způsobem. My argumentujeme tím, že pokud k tomu nedojde, bude to likvidační pro naše zemědělství, argumentujeme tím, že naše zeměděství co do procenta na hrubém domácím produktu i co do procenta zaměstnaných v tomto oboru už je srovnatelné se zeměmi Evropské unie, že je to zemědělství konkurenceschopné a že je to zemědělství, které vyžaduje jednu jedinou věc a to jsou rovné, férové podmínky přístupu na jednotný trh Evropské unie."

Podle Zahradila musí dojít k řešení, které zaručí českým zemědělcům podmínky, které umožní nejenom jejich přežití, ale úspěšné rozvíjení.

"V každém případě jakékoliv nerovnoprávné podmínky, které by skutečně vedly k výraznému poškození českého zemědělského sektoru jsou prostě nepřijatelné. Za takových podmínek prostě do Evropské unie vstoupit nemůžeme, protože na tom bychom nic nevydělali, naopak bychom sami sebe poškodili."

Společný výbor dále vyzval českou vládu, aby urychlila sociální, zdravotní a penzijní reformu. Vyzval rovněž k přijatelnému řešení restrukturalizace ocelářství, které je nyní jedinou překážkou pro uzavření vyjednávací kapitoly hospodářská soutěž.