Průzkum: Čtyřem pětinám nízkopříjmových Čechů se zhoršila finanční situace

Kvůli výraznému růstu cen zažívá 81 procent takzvaných nízkopříjmových Čechů zhoršení své finanční situace. Pouze 16 procent lidí s nízkým příjmem má takové výdělky, že bez problémů zaplatí své základní životní potřeby. Vyplývá to z červnového průzkumu Provident Financial mezi 800 respondentů pro projekt Neviditelní. Součástí nízkopříjmových domácností je podle analýzy na 1,153 milionu Čechů. Nízkopříjmové jsou domácnosti, jejichž společné příjmy sice většinou pokryjí základní životní potřeby, ale neumožňují vytvořit finanční rezervu. Tyto domácnosti tak špatně reagují na neočekávané výdaje. To se projevuje zejména v posledním roce, kdy vysoká inflace zdražuje především nezbytné výrobky a služby. Z výzkumu pro projekt Neviditelní vyplynulo, že 11 procent nízkopříjmových Čechů nezvládne zaplatit své běžné výdaje, dalších devět procent to dokáže jen za použití úspor. Čtvrt milionu lidí tak nemá na základní životní potřeby.