Dluh obyvatel ČR stoupl na 2,38 bilionu. Klesá ale počet lidí, kteří nesplácejí

Foto: Steve Buissinne, Pixabay / CC0

Dluh obyvatel České republiky meziročně stoupl. Ke konci prvního letošního pololetí byl 2 biliony a 380 miliard korun. Meziročně tak vzrostl o téměř 149 miliard. Nesplácený dluh naopak klesl o 5,5 miliardy na 31,4 miliardy korun. Počet lidí, kteří měli problém se splácením svých půjček na spotřebu, se meziročně snížil o 61 tisíc na 215 tisíc. Vyplývá to te statistik Bankovního a Nebankovního registru klientských informací.

Foto: Steve Buissinne,  Pixabay / CC0
Počet lidí, kteří nesplácejí své dluhy určené primárně na spotřebu, se ve větší míře snižuje zejména v posledních třech čtvrtletích. Ke konci června bylo těchto lidí o pětinu méně než o rok dříve a téměř o třetinu méně než před třemi lety, kdy jejich počet dosahoval s 312 tisíci vrcholu.

Na konci druhého čtvrtletí došlo také k dalšímu poklesu počtu lidí, kteří nespláceli své dluhy z hypoték a stavebního spoření. Jejich počet se meziročně snížil o 18 procent a druhé čtvrtletí v řadě se držel pod 20 tisíci.

"Své dluhy na bydlení v současnosti není schopno splácet pouze 1,7 % klientů, což je nebývale nízký údaj,“říká Lenka Novotná, výkonná ředitelka Bankovního registru klientských informací s tím, že nejrizikovější věk pro nesplácení úvěru na bydlení je do 24 let a nad 55 let.

Jiří Rajl,  foto: archiv Czech Credit Bureau
Spolu s klesajícím počtem lidí, kteří nejsou schopni splácet své dluhy, se snižuje takzvaný ohrožený dluh. Jde o dluh, u kterého nebyly zaplaceny tři po sobě jdoucí řádné splátky úvěru, nebo u kterého věřitel požaduje jeho okamžité splacení. Jeho objem se na konci června snížil o 15 procent na 31,4 miliardy korun.

Podle Nebankovního registru jde o dlouhodobý trend, který je výsledkem dvou hlavních faktorů.

"Rekordně nízká nezaměstnanost a rostoucí mzdy umožňují lidem půjčovat si stále vyšší částky a ty zároveň řádně splácet. Druhým je zodpovědný přístup bank a dalších finančních institucí, které při poskytování úvěrů pečlivě zvažují možná rizika jejich budoucího nesplácení," upozornil výkonný ředitel Nebankovního registru Jiří Rajl. Díky tomu je nyní podíl nespláceného dluhu na historicky nejnižších hodnotách.