Průzkum Focus: Se složením vlády je spokojena třetina lidí

S personálním složením nové koaliční vlády premiéra Petra Nečase (ODS) je spokojena asi třetina lidí, pětina její složení vnímá negativně. Vyplývá to z výsledků průzkumu agentury Focus, které má ČTK k dispozici. Většina dotázaných očekává od nové vlády snížení státního dluhu i nezaměstnanosti, zamezení zneužívání sociálních dávek a boj s ekonomickou krizí. Více než polovina lidí se domnívá, že vláda důležitá opatření prosadí, opačný názor zastává asi třetina dotázaných. V průzkumu se lidé vyjadřovali kromě jiného k personálnímu složení vlády, které pozitivně hodnotilo 32 procent dotázaných, negativně 21 procent, 33 procent ke složení kabinetu nezaujalo žádný postoj. Od nové vlády dotazovaní očekávají zejména snížení státního dluhu, což uvedlo 95 procent účastníků průzkumu. Opatření vedoucí ke snížení nezaměstnanosti, zamezení zneužívání sociálních dávek a boj s ekonomickou krizí si od koalice slibuje 93 procent lidí, 92 procent klade důraz na boj s korupcí a klientelismem, omezení poslanecké imunity si přeje 91 procent a omezení počtu úředníků a nákladů na administrativu 90 procent dotázaných. Celkem 89 procent lidí očekává zavedení účinného zákona o veřejných zakázkách, který sníží plýtvání v této oblasti, 85 procent by chtělo zvýšit podporu rodin s malými dětmi.