První čeští maturanti ukončili studium na gymnáziu v Pirně

První čeští absolventi německo-českého gymnázia v saské Pirně převzali v sobotu maturitní vysvědčení. Celkem 13 chlapců a děvčat z Česka nyní může mít snadnější pozici, pokud se někdo z nich rozhodne ucházet se o studium na německých univerzitách. Na gymnázium Friedricha Schillera teď chodí 90 českých studentů, každý rok přijímá gymnázium 15 Čechů, kteří zde mohou začít studovat počínaje sedmou třídou.

"Pro české studenty je všechno zdarma - ubytování, výuka a ještě dostávají kapesné 25 eur měsíčně. Nechceme ty, kdo na to mají, chceme podporovat děti, které mají talent," řekl ČTK ředitel školy Bernd Wenzel.

Škola původně začala s výukou češtiny u německých žáků. Proto také zaměstnává české učitele. Projekt přijímání Čechů vznikal postupně a první žáci - dnešní maturanti - začali na gymnáziu studovat před osmi lety.

Jednou z maturantek je i Martina Landová, které řekla o přijímacích zkouškách do Pirny její učitelka němčiny na gymnáziu. První rok bydleli studenti v rodinách, pak se přestěhovali do nově postaveného internátu, na jehož stavbu přispěla i Evropská unie. "Ze začátku jsme měli většinu předmětů česky, pak jsme přibírali a Němci měli zase něco česky a postupně se to střídalo," vypráví maturantka. Čeští studenti se učili nejprve podle českých osnov, potom podle německých. Martina Landová chce studovat v Berlíně evropská studia. "Já bych klidně šla ještě někam dál," míní. "Třeba Francii mám ráda," črtá představu své budoucí životní dráhy.

Podle Wenzela ale výhodu mají i mladí Němci z výuky češtiny. "Každá řeč je užitečná a čeština zvlášť, protože je to sousední řeč a Německo má přece s Českou republikou nejdelší hranici," míní ředitel školy. Doufá, že znalost řeči pomůže sousedním národům v cestě za vzájemným sblížením.

České ministerstvo školství platí třetinu nákladů na ubytování a stravování žáků v internátu. Od roku 1996 do roku 2000 platila Praha 250 německých marek na žáka měsíčně. Nyní se částka mění, podle toho, jaké jsou skutečné náklady na provoz internátu. Smlouva na projekt dvojjazyčné dvojnárodnostní výuky mezi českým a saským ministerstvem byla uzavřena zatím na 25 let.